Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı Nedir?

Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı Nedir?
Türk müziğinde kullanılan aletlerinin yapımı, bakımı ve onarımı alanında çalışan kişidir.

Görevleri
– Yapılacak çalgıyı tasarlar,
– Çalgı için uygun malzemeyi belirler,
– Çalgının yapımı için gereken işlem basamaklarını belirler,
– Atölyelerde işlemlerin yapılmasını sağlar,
– Her işlemin bitiminde kalite kontrolü yapar,
– Çalgının istenen sesleri verebilecek nitelikte olması için gerekli düzeltmeleri yapar/yaptırır,
– Kullanılan bir çalgıda meydana gelen bozukluğun kaynağını belirler,
– Bozuk parçanın yerine yenisini takar, taktırır,
– Gerekli ayarları yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
Müzik aletlerinin kalite kontrollerinin, akortlarının yapılmasında kullanılan ses düzenekleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Müzik aleti yapımcısı olmak isteyenlerin;
– Sesleri ayırt edebilme yeteneğine sahip,
– El becerisi olan,
– Müzikle ilgili ve bu alanda başarılı,
– Dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Müzik aleti yapımcıları kapalı atölye ortamında çalışırlar. Ortam tozlu ve gürültülü olabilir. Ancak ses ayarının yapıldığı sırada sessizlik sağlanır. Müzik aleti yapımcıları görevlerini yaparken müzisyenlerle ve meslektaşları ile etkileşimde bulunurlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi 4 yıldır. Çalgı yapım bölümünde; yaylı sazlar, vurmalı sazlar, mızraplı sazlar ve nefesli sazlar ana sanat dalları olmak üzere dört dalda eğitim verilmektedir. Bütün dallarda ortak olan başlıca dersler şunlardır: Teknik Resim, Meslek Teknolojisi, Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı, Batı Müziği Solfej ve Nazariyatı, Akustik, Çalgı Bilgisi Tarihi. Ayrıca her anasanat dalında, ilgili olduğu müzik aletlerinin yapımını öğreten “meslek çalgısı” dersi ve atölye çalışmaları yer almaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Çalgı yapım bölümü mezunları;
– TRT Kurumunun Devlet Koroları ve Orkestralarının, Luthier (müzik aleti yapımcısı) kadrolarında çalışabilirler.
– Kendilerine özel atölye açabilirler.
– Çalgı yapımı programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar müzik ve müzik aletleri yapımı alanında öğretmen olarak görev alabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim kredisi katkı (harç) kredisi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler. Ayrıca diğer kamu ve özel kurum, kuruluşlarının kredi, burs ve yurt imkânlarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Resmi kurumlarda çalışanların kazançları yasalarla belirlenir. Müzik aleti yapımcıları resmi kurumlarda görevlere başladıklarında 9. derecenin 1. kademesinden maaş alırlar. Kendi işini kuranların aylık kazançları asgari ücretin yaklaşık 4-5 katı kadardır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?