Mütercim Nedir?

Mütercim (Çevirmen) Nedir?
Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir.

Görevleri
Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;
– Çeviri yapacağı dilde yazılı edebi eserleri, metinleri, bilimsel makaleleri, gazete ve dergileri, siyasi, hukuki, ekonomik, teknik ve diğer türdeki eserleri önce dikkatle okur, anlam bütünlüğünü ve ifade doğruluğunu bozmadan diğer bir dile cümle cümle çevirir,
– Yapılan çevirilerin doğruluğunu kontrol eder,
– Kendi öz dili ve bildiği yabancı dile ait gelişmeleri yakından izler.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Büro makineleri (daktilo, bilgisayar, faks),
– Her çeşit kırtasiye malzemesi,
– Sözlük,
– Her türlü yerli ve yabancı yayın.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Mütercim olmak isteyenlerin;
– Sözel yeteneğe sahip,
– Yabancı dillere ve kültürlere ilgili,
– Uzun süre yazılı metinler üzerinde çalışma yapmaya istekli kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Bu meslek üyeleri genellikle; kapalı ortamlarda, tek başlarına ve oturarak çalışırlar. Mütercim çalışırken birinci derecede sözcüklerle ve kavramlarla ilgilidir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Çalışma alanının daralması ve genişlemesi uluslararası ilişkilere bağlıdır. Avrupa Topluluğuna üyeliğin söz konusu olduğu günümüzde bu meslek elemanlarına olan ihtiyaç da artmaktadır.
– Meslek elemanları; çeşitli kamu kuruluşlarında (Dış İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, gazeteler, film stüdyoları, uluslararası kuruluşlarda çalışabilirler.
– Üniversitelerde akademik kariyer yapma imkanları mevcuttur.
– Ayrıca mütercimler genellikle özel büro açarak kendi çalışma alanlarını yaratırlar. Bu şekilde yeni işgücü alanları da doğar.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Üniversite öğrencisi iken (özellikle dördüncü sınıfta) tercüme ve mütercimlik büroları ile ilişki kurularak bir ücret karşılığında çalışılabilir. Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden öğrenim katkı (harç) kredisinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası: Kamu sektöründe derece ve kademeye uygun maaş alınır. Özel sektörde ise tecrübe en önemli faktördür. Buna göre ücret belirlenir. Ülkemizde kazancı en yüksek meslek gruplarından birisidir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?