Müşteri Temsilcisi Nedir?

Müşteri Temsilcisi Nedir?
Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüten kişidir.

Görevleri
– Halkla ilişkiler ve organizasyon araştırma dosyalarını hazırlar.
– Bilgisayarda dosyaları hazırlar.
– Haber toplar ve bunları yazıya döker.
– Fikirlerini destekleyici görsel unsurlardan faydalanır.
– Kişiler arası iletişimi sağlar.
– Sunum hazırlar ve sunar.
– İşletmenin ürün ve hizmetleriyle ilgili hazırlıkları yapar.
– Müşteri ilişkilerini sağlar ve sürdürür.
– Reklam kampanyalarını planlar.
– Reklamcılıkta yaratıcı faaliyetleri takip eder.
– Reklamla ilgili araştırma ve durum analizi yapar.
– Sergilerde ve fuarlarda işletmeyi temsil eder.
– Müşteri memnuniyetini artırmak için çalışır.
– Ortaya çıkabilecek sorunların tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– DVD, VCD,
– Dijital fotoğraf makinesi,
– Projeksiyon, tepegöz,
– Yazıcı, tarayıcı ( Scanner)
– Telefon, mektup, internet,
– Gazete ve dergiler, basın bültenleri,
– Afiş, broşür,
– İlan panoları, bilbordlar ve duvar gazeteleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Müşteri Temsilcisi olmak isteyenlerin;
– Düzgün ve anlaşılır diksiyona sahip olma,
– Beden dilini etkili biçimde kullanabilen,
– İkna kabiliyeti yüksek,
– Estetik anlayışı yüksek,
– İnsanlarla empati kurabilen,
– Analiz yeteneği yüksek,
– Temiz ve düzenli,
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Programlı çalışmayı seven,
– Etkili iletişim kurma becerisine sahip,
– Araştırma ruhuna sahip,
– Kendisini ifade etme yeteneği bulunan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Müşteri Temsilcileri genellikle büro ortamında oturarak çalışır. Bazen de büro dışında konferans, seminer, fuar gibi kültürel ve sosyal nitelikteki etkinliklerde görev alabilir. Müşteri Temsilcileri çalışırken, yöneticilerle, meslektaşlarıyla, kurum elemanlarıyla ve kurumla ilişkisi olan diğer kişilerle ve müşterilerle iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Müşteri Temsilcileri; Şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, satış, pazarlama ve tanıtım bölümlerinde, görsel ve işitsel medya kuruluşlarında, reklam ajanslarında, çağrı merkezlerinde, şirketlerin müşteri ilişkileri birimlerinde, organizasyon ve fuar şirketlerinde, turizm şirketlerinde, ticaret odalarında, medya takip ajanslarında, haber ajanslarında, kamuoyu ve pazar araştırma şirketlerinde çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Genellikle asgari ücretle işe başlarlar. Mesleki bilgi, beceri ve yeteneğe bağlı olarak alınan ücrette değişiklik olabilmektedir. Ayrıca, iş yerinin özelliğine ve yapılan anlaşmaya bağlı olarak da ücret artışı söz konusu olabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?