Muhasebe Meslek Elemanı Nedir?

Muhasebe Meslek Elemanı Nedir?
Kamu ve özel sektör işletmelerinde, hizmet ve üretim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yapılan mali hareketleri muhasebe mevzuatına göre defter veya bilgisayara kaydeden meslek elemanıdır.

Görevleri
– Çalıştığı işyerinin gelir giderle ilgili fiş, fatura vs. gibi evraklarını düzenler ve bunları ilgili defterlere veya bilgisayara kaydeder,
– İşyerinde çalışan ücretlilerin bordrosunu hazırlar.
– Çalıştığı işyerinin borç ve alacaklarını takip eder,
– İşyerine ait vergilerin beyannamesini hazırlayarak tahakkukunu yaptırır, işyerinin vergilerinin gününde ödenmesini takip eder,
– Çalıştığı işyerinin bütçe ve bilançosunun çıkarılmasına yardımcı olur,
– Çalıştığı işyeri ile ilgili bilgi ve belgeleri dosyalar, kanuni sürelere uygun olarak saklar,

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Fiş, fatura,
– Bilgisayar,
– Telefon,
– Faks,
– Fotokopi makinesi,
– Diğer büro malzemeleri

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
– Muhasebe meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Muhasebe, maliye, ekonomi, vergi kanunları, ticaret hukuku konularına ilgisi olan,
– Sabırlı,
– İşinde dikkatli, tertipli düzenli çalışabilen,
– Finans konularına meraklı,
– Güvenilir kişiler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Muhasebe meslek elemanı genellikle masa başında veya bilgisayar önünde, oturarak, defter işleyerek veya fiş fatura keserek iyi aydınlatılmış, temiz, sakin ortamlarda çalışır, İş yoğunluğunda veya işletmelerin bilanço çalışmaları dönemlerinde hafta sonları veya gecede çalışabilirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Muhasebe Meslek Elemanları;
– Serbest Muhasebe Bürolarında,
– Büyük-Küçük işletmelerin muhasebe, finansman, personel bölümlerinde,
– Yatırım finans kurumlarında,
– Devlet Kurumlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,
– Kamu ve özel bankalarda, iş bulma olanağına sahiptirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Özel sektör kuruluşlarının vermiş olduğu burslardan yararlanabilirler. Staj döneminde çalıştıkları işyerinden belli bir ücret alabilirler.

Eğitim Sonrası: Muhasebe Meslek Elemanlarının ücretleri çalıştıkları işyerindeki bilgi, beceri ve performansına göre değişmektedir. Ücretleri genellikle asgari ücretin üzerinde olmakla beraber işyerindeki deneyim ve performansına göre artmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?