Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanı Nedir?

Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanı Nedir?
Bir işletmenin muhasebe bilgi sisteminin kuran, geliştiren, muhasebeyle ilgili veri işleme işlerini yapan, işletme faaliyetleri ile ilgili verileri toplayan, verileri bilgiye dönüştüren ve hem iç hem de dış kullanıcılara bilgi sağlayan kişidir.

Görevleri
– İşletmenin muhasebe bilgi sistemini kurar.
– Muhasebe, vergi, finans ve bankacılık ile ilgili fişleri, fatura ve belgeleri bilgisayarda ilgili yerlere kaydeder.
– Faaliyetler ve işlemler hakkındaki verileri toplar ve kaydeder.
– Planlama, uygulama ve kontrol faaliyetleri için karar vermede kullanılmak üzere veriyi işleyerek bilgiye dönüştürür.
– Organizasyonun varlıklarını korumak, ihtiyaç duyulduğu zaman doğru ve güvenilir verilere sahip olmak için yeterli kontrolleri sağlar.
– Belgelerin korunması, dosyalanması ve denetimi ile ilgili işlemleri yapar.
– İşletme adına ödenmesi gereken vergi, harç ve diğer ödemelerin takibini yaparak ödenmesinin takibini sağlar.
– İşletmenin bankalar, müşteriler, maliye ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini izler,
– Yıl sonunda işletmenin mal varlığının çıkarılması amacıyla sayım ve ölçüm işlemlerini yapar,
– Kurum ve kuruluşların yıl boyunca yapmış olduğu işlemlerin muhasebe kayıtlarını izler ve denetler.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– Hesap makinası,
– Fiş, fatura vb. belgeler,
– Çeşitli dökümanlar, vergi ve ilgili kanunlar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanı olmak isteyenlerin;
– Muhasebe, maliye, ekonomi, vergi kanunları, ticaret hukuku, finans, istatistik konularına ilgisi olan,
– Ayrıntılar üzerinde uzun süre çalışabilen,
– Kapalı yerlerde oturarak çalışmaktan sıkılmayan,
– İşlerini plan ve programlı yapan,
– Yeniliklere açık ve gündemi takip edebilen,
– Dikkatli, sabırlı, düzenli, titiz ve güvenilir, kimseler olmaları gerekir

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanları sakin, temiz, iyi aydınlatılmış kapalı ortamlarda görev yaparlar. Sürekli masa başında ve bilgisayar karşısında oturmak gözleri rahatsız edebilir. Yılın belirli dönemlerinde mesai saatlerinin dışında çalışması gerekebilir. Meslek elemanları çalışmaları sırasında işverenlerle, çalışanlarla ve müşterilerle iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Ayrıca lisans eğitimi boyunca yabancı dil (İngilizce) dersi de almaktadırlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanları vergi daireleri, defterdarlıklar, saymanlıklar ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında muhasebe ve idari kadrolarda görev alabilirler.
– Genel olarak muhasebe, finans, denetim, bankacılık, sigortacılık gibi alanlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev yapabilmektedirler. Ayrıca, tüm işletmelerin muhasebe ve finansman bölümlerinde yönetici ve yönetici yardımcısı unvanlarıyla istihdam edilebilmektedirler.
– Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ile Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında, bağımsız denetim ve danışmanlık şirketlerinde çalışabilirler,
– Yöneticilik aşamasına gelinceye kadar, işletmelerin muhasebe bölümlerinde çalışmaları mümkün olabileceği gibi, isteyenler kendi işlerini de kurabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Ücret düzeyleri kişilerin bilgi, beceri, deneyim vb. özellikleri ve çalışılan kurumun durumuna göre farklılık göstermekle beraber en az asgari ücretin 2-5 katı kadardır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?