Müftü Nedir?

Müftü Nedir?
Toplumu İslam dini hakkında aydınlatan, din hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kişidir.

Görevleri
– Toplumu dini konularda aydınlatır, bu konuda görev alacakları saptar,
– Dini konularla ilgili, sözlü ve yazılı soruları yanıtlar,
– Hutbe ve vaaz konularını saptar,
– Camilerin açılış ve kapanış saatlerini yöresel özelliklere göre saptar,
– İbadete açılmak istenen yerlere izin verir,
– İbadet yerlerinin çevresinde yardım toplamak isteyenlerin izin işlemiyle ilgilenir,
– Görevliler hakkında yapılan şikayetleri değerlendirir ve gerekli işlemleri yapar,
– Hac ve umre ziyaretleri ile ilgili işlemleri yürütür, hac adayları için kurslar açar,
– Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan takvime göre dini gün ve bayramları, sadaka-i fıtrın miktarını mahalli rayice göre belirleyerek halka duyurur.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Dini yayınlar,
– Büro malzemeleri,
– Vaaz, hutbe ve benzeri faaliyetler sırasında giyilen özel kıyafetler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Müftü olmak isteyen kimselerin;
– Genel kültüre sahip,
– Okuduğunu anlama ve düşüncelerini söz ve yazı ile ifade edebilme gücüne sahip,
– Başkalarını etkileyebilen, ikna edebilen,
– Düzgün ve anlaşılır diksiyona sahip olan,
– Başkalarının duygu ve düşüncelerine duyarlı,
– Yeniliklere açık,
– İnsanlara yardım etmekten hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Müftüler büroda görev yaparlar ve çalışmalarında, bulunduğu il veya ilçenin kamu yöneticileri ve yöre halkıyla etkileşim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi 4 yıldır. Ayrıca 1 yıl süreli “Arapça Kur’ an-ı Kerim Hazırlık Programı” uygulanır. Hazırlık sınıfı öğretim süresine dahil değildir. Öğrenciler öğretim yılı başında Arapça Kur’ an-ı Kerim’ den yeterlik sınavına alınırlar ve başarılı olanlar 1 yıl hazırlık okumadan 1. sınıftan öğretime başlatılırlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
En az dört yıl süreli dini yüksek öğrenim (İlahiyat Fak.) yapan kişilerin müftü olabilmeleri için, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açtığı yazılı ve/veya sözlü ve uygulamalı sınav sonucu verilecek yeterlik belgesini almış olmaları gerekmektedir. Müftülük yeterlik belgesi sınavına girebilmek için en az iki yıl vaizlik veya dengi görevlerde çalışmış olmaları gerekmektedir. Müftü Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak çalışmaktadırlar.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Üniversite eğitimi süresince, isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Kamu ile özel kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler. Kişisel çabaları ile cami ve mescitlerde imamlık, müezzinlik gibi mesleki faaliyetlerde bulunabilirler.

Eğitim Sonrası: İlahiyat Fakültesinden mezun olan ve mesleğe ilk defa Stajyer Vaiz olarak başlayan bir kişi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden, İmam-Hatip Lisesi kaynaklı ise 9. derecenin 2. kademesinden aylıkla atanır. Müftü olarak atanan bir kişi kıdemine göre bulunduğu derece ve kademeden aylık alır. Aylık maaşa din hizmetleri ve özel hizmet tazminatları eklenmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?