Mücevherat Mühendisi Nedir?

Mücevherat Mühendisi Nedir?
Değerli taşların ve metallerin tanımlanması, işlenmesi, mücevherat tasarımı ve üretimi sürecinin planlamasında, işletilmesinde ve geliştirilmesinde çalışan kişidir.

Görevleri
– Mücevherat üretimini gerçekleştirmek amacıyla araştırmalar yürütür,
– Kıymetli alaşımları hazırlar ve geliştirir.
– Kıymetli metallerin geri kazanılması işlemlerini yapar,
– Kıymetli alaşımları şekillendirir ve metal kaplama yapar,
– Kıymetli ve yarı kıymetli taşların tanımlanması, işleme ve değerlendirilmesini gerçekleştirir.
– Fabrikasyon takı üretimini gerçekleştirir ve süreçlerini denetler,
– Sentetik mücevherat malzemesi geliştirmek için araştırma ve çalışmalar yürütür,
– Yeni üretim teknikleri geliştirmek için çalışma yapar.
– Kalite Kontrol yapar,
– Ar-Ge çalışmaları yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Çeşitli test, ölçme ve tanımlama cihazları,
– Kıymetli alaşımlar,
– Kimyasal malzemeler,
– Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar,
– Taş kesme, işleme ve parlatma makineleri
– Fırınlar
– Döküm teçhizatı
– Tel çekme teçhizatı
– Hadde tezgahı
– Kaynak ve lehim teçhizatı
– Kuyumculuk alet ve takımları
– Taş kesme, işleme ve parlatma makineleri
– Sertlik cihazı
– Çekme cihazı
– Işık mikroskopları
– Elektron mikroskobu
– Kimyasal analiz cihazları
– XRF, XRD cihazları
– Ayar evi teçhizatı
– Lazer cihazı
– Kaplama teçhizatı

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Mücevherat mühendisi olmak isteyenlerin;
– Kimya, fizik ve matematik gibi temel bilimlere ilgili,
– Tasarlama, plan yapma ve uygulama gücüne,
– İş disiplinine,
– Sorumluluk duygusuna,
– Yüksek hayal gücüne,
– Şekiller arasındaki ilişkileri görebilme,
– Araştırmacı ve yeniliklere açık olma,
– Ekip çalışmasına,
– Üç boyutlu düşünme yeteneğine, sahip olması gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Mücevherat mühendisi kıymetli ve yarı kıymetli maddelerin tasarlanması ve işlenmesini kapalı ve yüksek güvenlikli ortamlarda yaparlar. Mühendis tasarım işlerini yürütürken büroda, kıymetli ve yarı kıymetli maddelerin özelliklerini incelerken laboratuvarda çalışır. İşyerinde diğer mühendislerle, tekniker ve işçilerle iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. İngilizce hazırlık 1 yıldır. Meslek eğitiminin birinci yılında ağırlıklı olarak diğer mühendislik dallarında olduğu gibi matematik, fizik, kimya derslerinin yanında temel mühendislik dersleri okutulur. İkinci yıldan itibaren bilgisayar destekli tasarım, mücevher imalat teknikleri, kıymetli metal analizleri, kıymetli metalleri geri kazanım, kıymetli ve yarı kıymetli taşları tanımlanma ve sınıflandırma gibi dersler verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Özel sektöre ait mücevher tasarımı ve üretimi, kıymetli ve yarı kıymetli taşları tasarlama, işleme ve değerlendirme işlerini yapan firmalarda çalışmaktadırlar. Kişinin bilgi, beceri, yetenek ve yabancı dil bilgisine bağlı olarak değişmekle birlikte mesleğin dünyada ve ülkemizde yeni bir meslek olması nedeniyle çalışma alanı azdır. Ancak, global zenginleşme her yıl %10 arttığından gelecekte önemi artan bir meslek olabileceği düşünülmektedir. Kamu sektöründe mücevherat mühendisi çalışma alanı bulunmamaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkânlarından da yararlanabilmektedirler.

Eğitim Sonrası: İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücretin brütünün 2 katı kadardır; ancak işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi, becerisine bağlı olarak bu ücret artmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?