Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcısı Nedir?

Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcısı Nedir?
Benzinli, dizel ve LPG ile çalışan araçların motorlarının ayar, bakım ve onarımını yapan, ayrıca karbüratörlü ve enjeksiyonlu benzinli araçların LPG ile çalışabilmesi için dönüşüm siteminin kurulmasını, bakım onarım ve arıza teşhisi yapan kişidir.

Görevleri
– Sabit ve hareketli motor parçalarını tanır.
– Motorların parçalarını tanır ve parçaların görevlerini bilir,
– Motor parçalarının sökülüp takılmasında gerekli olan kuralları bilir ve uygular,
– Motorun çalışmasını bilir, parçaları motordan söker, kontrollerini yapar, gerekli ise tamirini, onarımını yapar ve yerine takar.
– Motorda arıza varsa kaynağını saptar onarır.
– Fabrikasyon LPG sistemli araçların bakım ve kontrollerini yapar, bunları sızdırmazlık ve yakıt tüketimi gibi testlerden geçirir.
– Motorlu araçların LPG sistemine dönüşümünün uygunluğuna karar verir.
– Uygun görülen araçların motor yapısına göre (karbüratör-enjeksiyon) onaylanmış ve tescillenmiş proje dahilinde LPG sistemine dönüşümünü sağlar.
– Dönüşümü yapılan araçları el detektörüyle sızdırmazlık kontrolünden geçirdikten sonra bilgisayar yardımıyla tüketim testi ve benzeri testlerden geçirir.
– Son olarak yol testine çıkarılan aracın, deneme sürüşü sorunsuz geçtikten sonra belirlenen periyotlarda kontrol testlerine gelmesi gerektiği belirtilerek yakıt sisteminin dönüşümü gerçekleştirilmiş olur.
– LPG sistemi bulunan araç motorlarının her türlü ayar, bakım ve onarımlarını yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Tornavida takımı,
– Açık takım,
– Yıldız takım,.
– Yarım takım,
– Alyan takımı,
– Rekor kesme aleti,
– Matkap,
– İspiral,
– Ölçme aletleri,
– Motor test cihazları,
– Özel iki adet test programları yüklü bilgisayar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcısı olmak isteyenlerin,
– Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması,
– Makine parçaları arasındaki ilişkiyi algılayabilen,
– El ve-gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
– Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen,
– Mekanik ilkeleri kavrayabilme gücüne sahip,
– Ayrıntılara dikkat eden ,
– Yönergeyi izleyebilen,
– Sabırlı ve ekip çalışmasına yatkın,
– Yenilik ve gelişmelere açık,
– Dikkatli, titiz ve tedbirli olan, kişiler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Otomobil tamirhanelerinde ve servislerinde çalışırlar. Çalışma ortamı LPG sisteminden dolayı öncelikle düzenli olmalıdır. Motorların özelliklerinden dolayı gürültülü ortamlarda çalışırlar. Havalandırılabilir ve aydınlık olmalıdır. Ancak uygulamada kapalı, kirli, yağlı ve pis kokulu ortamlara da rastlanılmaktadır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 2 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Avrupa Birliğinin LPG sistemleri üzerindeki politikası dikkate alındığında dizel ve benzinli yakıtların daha fazla çevre kirliliğine sebep olmasından dolayı LPG yakıtının kullanılması teşvik edilmektedir. Bunun yanında LPG dönüşüm sistemleri diğer yakıtlara oranla %35-%45 arasındaki yakıt tasarrufu sağlaması sebebiyle ülkemizde araç kullanıcılarının tercih sebebidir.

İyi yetişmiş nitelikli eleman gereksinimi, diğer mesleklerde olduğu gibi bu alanda da kendini hissettirmektedir. – Bu mesleği öğrenenler oto tamirhanelerinde, servislerde çalışabilirler. Yeterli sermayeye sahip olanlar kendi adına iş yeri açabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Meslek elemanları asgari ücret ile işe başlamakta mesleki tecrübenin artması ve işyerinin durumuna göre ücretler asgari ücretin iki veya üç katına kadar ulaşmaktadır. Yeterli sermayesi olanlar, kendi işyerini açtıklarında müşteri durumuna göre kazanç elde ederler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?