Motor Yenileştirmecisi(Motor Rektifiyecisi) Nedir?

Motor Yenileştirmecisi(Motor Rektifiyecisi) Nedir?
Çalışmayan veya iyi çalışmayan her türlü motoru onaran ve çalışır hale getiren kişidir. Bu meslek aynı zamanda piyasada “Motor Rektifiyecisi” adıyla da tanımlanmaktadır.

Görevleri
– Bozuk motoru parçalara ayırır ve parçaların ölçümlerini yaparak bozukluğun, nereden kaynaklandığını belirler,
– Parçaları taşlama, honlama, frezeleme gibi talaş kaldırma yöntemleri ile onarır ve yenileştirir,
– Onarılamayacak parçaları yenisiyle değiştirir,
– Parçaları birleştirir, ayarlarını yapar ve motoru çalışır hale getirir,
– Bu işleri düzenli yapabilmek için el takımlarını, kontrol ve ölçü aletlerini temiz tutar, sık sık bakımını yapar,
– Sipariş listesini çıkarır ve maliyet hesabı yapar

Kullandığı Araç ve Gereçler
– El takımları (anahtarlar, eğeler, …),
– Ölçü aletleri (cetvel, kumpas, …),
– İş tezgahları ve diğer aparatlar (taşlama tezgahı, subap sökme takma aparatları, …).

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Motor yenileştirmecisi olmak isteyenlerin;
– Şekilleri doğru bir biçimde algılayabilme ve aralarındaki ilişkileri görebilme,
– Bir cismin döndürülmesi ile alacağı durumu göz önünde canlandırabilme (uzay ilişkileri yeteneği),
– Makine parçaları arasındaki ilişkileri algılayabilme,
– Yönergeyi izleyebilme, özelliklerine sahip,
– Gözü ve elleri eşgüdüm halinde kullanabilen,
– Makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,
– Dikkatli, sorumlu, düzenli ve tertipli kişiler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Motor yenileştirmecisi tamir atölyelerinde çalışır. Çalışma ortamı yazın sıcak, kışın soğuk ve genellikle yağlı ve kirlidir. Çalışanların makine kazalarına uğrama olasılıkları vardır. Çalışma hafta içinde ve cumartesi günleri, tam gün sürer.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Motor yenileştirmecisi otomotiv endüstrisi ve yan kuruluşları ile montaj atölyelerinde çalışabildiği gibi kendiside bağımsız işyeri açabilir. Ülkemizde otomotiv endüstrisinin gelişmesinden dolayı motor yenileştirmecisine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Bağımsız çalışanlarda kazanç oldukça yüksek olmakla birlikte, bir işyerine bağlı olarak çalışanlarda ücret durumu işverenle yapılacak olan anlaşmaya ve şahsın deneyimine göre değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?