Model Makineci(Tekstil) Hazır Giyim Model Makinecisi Nedir?

Model Makineci(Tekstil) Hazır Giyim Model Makinecisi Nedir?
Belirlenen dikim talimatlarına göre, model ve kumaşın özelliğine uygun dikiş tekniklerini uygulayarak numune dikimi yapma, parçaları birleştirerek dikme ve montaj yapabilme, model ürünü hazırlama, ürünün tamamının dikimini yapma bilgi ve becerisine sahip, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunan nitelikli kişidir.

Görevleri
– Model resmi yaka, kol, pens, kulp, ilik, cep gibi giysiye özgü özelliklerine dikkat ederek inceler,
– Dikimi yapılacak ürünün işlem sıralarını tespit eder,
– Dikim öncesinde ve dikim sonrasında kullanılacak araç, gereçleri kullanıma hazırlar,
– Dikim esnasında kullanılacak olan fermuar, düğme, tela, astar gibi malzemeleri temin eder ve bunları kullanılacak hale getirir,
– Kalıpları kumaşa ekonomik şekilde yerleştirir ve işaretlemesini yapar,
– İşaretlemeye göre kumaş kesimlerini yapılan parçaları dikim özelliklerine göre ütüler,
– Büyük ve küçük parçaların kesimden sonra düzeltme işlemi olan regula işlemini yapar,
– Model doğrultusunda oluşturulan parçaların sırasına göre dikiminin yapılarak birleştirilmesi işlemini yapar,
– Cep, dış aksesuar gibi giysiye sonradan yerleştirilecek parçaları diker,
– Ürünün son ütüsünü yapar,
– Tamamlanan giysinin model, ölçü, dikim gibi teknik özelliklerine ve kumaş, astar, tela gibi malzeme özelliklerine göre kalite kontrolünü yapar,
– Verimlilik ve kaliteyi geliştirmeye yönelik önerilerde bulunur,
– Kullandığı araç ve gereçlerin sadece basit bakım ve onarımlarını yapar.
– Mesleki gelişimine ilişkin faaliyet yürütür

Kullandığı Araç ve Gereçler
-Makas, overlok,
-Düz dikiş makinesi , örme makinesi,
-Cetvel çeşitleri, iğne çeşitleri, iplik çeşitleri
-Jilet,
-Mezura,
-Ütü, -Kırtasiye malzemeleri,
-Kişisel koruyucu donanım,
-Kompresör,
-Dokuma ve örme kumaş çeşitleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Model Makineci olmak isteyenlerin,
– Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen,
– Estetik görüşe sahip,
– Renk ve şekillerdeki ince ayrıntıyı algılayabilen,
– Bir bütünün parçaları arasındaki bağlantıyı görebilen,
– Yeniliğe ve değişime açık,
– El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
– Takım çalışmasına yatkın,
– İletişim ve ikna yeteneğinin olması,
– Dikkatli, tedbirli ve sabırlı kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Model Makineciler ağırlıklı olarak özel sektörde, konfeksiyon üretim yapan fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı yeterli büyüklükte, temiz, aydınlık ve işin icrası için eksiksiz teknik malzeme ile donatılmış olmalıdır. Yoğun çalışıldığından çoğu zaman ortam gürültülü ve tozludur. Bu alanda çalışanlar görevlerini diğer çalışanlarla işbirliği ve eşgüdüm içinde yürütmek durumunda oldukları için koordineli bir yapı içinde çalışmalıdır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Kamuda ve özel işletmelerde, konfeksiyon atölyelerinde, moda merkezlerinde çalışabilecekleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler. Bu alanda eğitim alan kişiler özellikle konfeksiyon sanayisinin gelişmiş olduğu illerde yaygın olarak iş bulma imkanına sahiptir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Kalfalık belgesi olan kişilerin alacakları ücret anlaşmaya bağlı olarak değişmektedir. Kalfalık aşamasında kalfanın mesleki yeterliliği, verimli çalışması, işverenin ücret politikası, işyerinin ekonomik durumu gibi faktörler bu ücretin belirlenmesinde etkin rol oynar. Bazı iş yerlerinde ücret aylık ödenirken bazı iş yerlerinde ise parça başı veya prim sistemi şeklinde de ödeme yapılır.

Mesleki eğitimini bitiren Makine Modelciler, özel sektörde çalışanlar yetenekleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere değişken oranlarda ücret alırlar. Bu miktar asgari ücretin 2 ile 3 katı arasında değişmektedir. İşinde uzmanlaşmış, kendi atölyesini kurmuş, müşterilerini memnun edebilen, reklam ve pazarlama konusunda bilgili olan kişiler daha yüksek gelir elde edebilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?