Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi Nedir?

Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi Nedir?
Mobilyaları, fırça veya tabanca kullanarak boya, cila, lake veya polyester ile kaplayan kişidir.

Görevleri
– İşe uygun, istenilen renk örneklerini hazırlar,
– Mobilya üst yüzey işleri (boya, cila, lake, polyester gibi) yapılmak üzere ele alınan mobilya veya diğer ahşap dekorasyon parçalarının son kontrolünü yapar,
– Yüzeyi boya ve cilaya hazırlamak için macun, dolgu gibi malzemeleri uygular,
– Hazırlanan yüzeye istenen malzemeleri (boya, vernik, cila, polyester vb.) kurallarına göre ve sırası ile uygular,
– Daha sonra yüzeyi gerektiği şekilde düzeltir,
– Eğer boya tabancası kullanılacak ise, boyayı gerektiği kadar inceltici ile hazırlar,
– Kompresör, hava basınç valfleri ve marpucu (memeyi) işe göre hazırlar,

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Vernikleme hattı,
– Doldurma kazanları,
– Titreşimli zımpara makinesi,
– Vernikleme kabinleri,
– Koruyucu maske ve eldivenler,
– Ispatula,
– Sabit masalar, döner masalar, ızgara raflar,
– Boya ve vernik kapları,
– Vernik, boya, cila, dolgu macunu,
– Tartı ve ölçü kapları,
– Kompresör ve regülatör,
– Püskürtme tabancaları,
– Dökme (perde) makinesi,
– Poliş veya viyana kireci,
– Kurutma tünelleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Mobilya üst yüzey işlemcisi olmak isteyenlerin;
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Mobilya üst yüzey işlemcileri mobilya fabrikaları veya tamir atölyelerinde çalışırlar. Bazen mobilya ve ahşap parçalarının, monte edildiği yerde cilalanması gerekebilir. Her durumda çalışma ortamı kapalı olup, hava boya ve vernik kokusu ile yüklüdür. Çalışma sırasında uzun süre ayakta kalmak gerekebilir. İşini genellikle tek başına yapar. Zaman zaman mobilyacı veya iş sahibi ile iletişim kurması gerekebilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bu meslekteki kişiler genelde özel sektörde mobilya fabrikaları ve atölyelerinde çalışırlar. Özellikle mobilya sanayiinin gelişmiş olduğu Ankara, Eskişehir gibi illerde bu meslek elemanlarının iş bulmaları kolaydır. Ancak teknolojik gelişmeler bu sektörde hızla yayılmakta ve işlerin pek çoğunda otomasyona geçiş başlamış bulunmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Bu meslek mensupları çalışılan işyerine ve deneyime bağlı olarak değişmekle birlikte asgari ücretin 2 ve 4 katı ücret alabilmektedirler. Meslekte parça başı ücret de söz konusudur. Küçük işletmeler (atölyeler) ücreti haftalık olarak öderler. Bağımsız olarak işyeri açanların alacakları ücret işyerinin konumuna ve işin kalitesine göre değişir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?