Mobilya Döşemecisi Nedir?

Mobilya Döşemecisi Nedir?
Sandalye, koltuk, kanepe, yatak vb. eşyaların iskeletlerini çeşitli malzemelerle kaplayan ve şekil vererek bunları kullanılır hale getiren kişidir.

Görevleri
– Döşeme projelerini ve montaj resimlerini okur, inceler, işin yapılması için gerekli malzemenin listesini çıkarır, siparişini verir, gelen malzemeyi depolar, işin yapılmasını planlar,
– Mobilya iskeletlerine yay, kolon, dolgu gereçleri ve yüz kaplama maddelerini takar, düzenler ve bağlar,
– Sandalye, koltuk ve kanepe minderlerinin altına kanava veya lastik kolon bantlar gerer,
– Metal yay, kauçuk köpüğü, pamuk kırtığı veya diğer dolgu malzemesini minder, sandalye, koltuk, kanepe arkasına ve kollarına veya mobilyanın gereken kısımlarına tespit eder,
– Ölçüler alır, döşeme örtü veya kumaşlarını istenilen şekillerde keser, diker ve üstüne geçirir,
– İşin iyi yapılması için gerekli teknik kuralları uygular,
– Malzemeyi yerine göre hizalar ve örtülecek kısımlar üzerinde gerer, çiviler, diker veya yerine yapıştırarak tespit eder,
– Eskimiş mobilya döşemelerini onarır. Ayrıca mobilya üzerine konulmak üzere, yastık ve minderler yapar,
– Döşeme işlemi bittikten sonra kontrolünü yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Döşemeci taburesi,
– Döşeme sehpaları ve çalışma masası,
– Döşemeci çekiçleri,
– Ölçü, biçki ve marka aletleri (makas, metre, mezura, ağaç gönye, demir gönye, T cetveli ),
– Dikiş ve teğel aletleri (eğri iğne, iki uçlu iğne, teğel iğnesi, bizon iğnesi),
– Çivi sökeceği, bız,Kerpeten
– Tel keski, falçata,
– Zikzak yay makası,
– Kesme ve bükme aparatları,
– Çeşitli yardımcı aletler (tornavida, törpü, iskarpeler, delik kalem, düz kalem),
– Çivileme tabancaları (el ile çalışan, elektrikli ve hava basınçlı),
– Püskürtme ve solüsyon tabancaları,
– Kauçuk kesme testeresi,
– Dikiş makineleri (düz dikiş makinesi, saya makinesi, özel döşeme dikiş makinesi ve düğme makinesi),
– Kauçuk bıçağı, Havalı matkap

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Mobilya döşemecisi olmak isteyenlerin;
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
– El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilme,
– Elleri ustalıkla kullanabilme becerilerine sahip, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Mobilya döşemecileri mobilya imalathanelerinde çalışabildikleri gibi özel işyerleri de açabilirler. Çalışma ortamında hava kırtık artığı, vernik, cila kokuları ile yüklüdür. İş genellikle ayakta yapılır ve birinci derecede alet ve malzeme ile uğraşırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Mobilya döşeme atölyelerinde, mobilya imalathanelerinde çalışabilirler.
– Mobilyanın kullanım alanı gün geçtikçe genişlemektedir. Buna bağlı olarak mobilya döşemeciliğinin de önemi artmaktadır.
– Mobilya döşemeciliğinde, kendisini iyi yetiştirmiş kişilerin iş bulma sıkıntıları yok denecek kadar azdır.
– Mesleği edinen kişiler çok fazla sermaye gerekmediği için kendi işyerlerini de açabilmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası ise, çalışılan yere, yapılan işe ve deneyime göre alınan ücret değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?