Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı Nedir?

Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı Nedir?
Temel müzik kavramlarını bilen ve uygulayan, müzik ve ses uygulamalarını yapan, temel teknik resim ve tüm alandaki ana enstrümanların çizimini yapan, yapacağı enstrümana uygun ağacı seçerek bu ağaçları enstrüman yapımı için uygun hale getiren takım ve makineleri kullanan, bağlamayı temel düzeyde çalan, halk müziği enstrümanlarından olan oyma cura, çöğür ve bağlamayı yapan üreten ve bakımını kişidir.

Görevleri
– Temel müzik kavramlarını uygular,
– Müzik fiziği ve ses uygulamalarını yapar,
– Yapacağı enstrümanın teknik ve meslek resimleri çizer,
– Ağacı kullanıma hazırlar,
– Bağlama çalar,
– Mesleğin gerektirdiği takım ve makinesi kullanır,
– Oyma cura, çöğür ve bağlama yapar.
– Oyma cura, çöğür ve bağlamanın bakımını yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Planya, kalınlık ve freze makineleri, rendeleme aletleri, şerit testere, törpü, ege, titreşim zımpara makinası, dik ve el matkabı, İskerpela ve oyma kalem çeşitleri, ölçme markalama ve kontrol aletleri, zımpara çeşitleri
– Mesleğe ait diğer araç ve gereçler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı olmak isteyenlerin;
– Enstrüman çalmaya ilgili ve yatkın olan,
– Estetik bakış açısına sahip,
– Dikkatli ve titiz kişiler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Bu mesleklerdeki elemanlar ülkemizde ağırlıklı olarak müzik aleti üreten ve satışını yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerin atölyelerinde ve satış mağazalarında çalışabilirler. Atölye ortamı tozlu ve gürültülü olabilir. Kesici ve elektrikli aletlerle çalışıldığı için iş kazası riski olabilir. Görevlerini yaparken müzisyenler ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Enstrüman yapım atölyelerinde, müzik eğitimi ve enstrüman yapım kurslarında iş bulabilirler. Bu meslek günümüze kadar hobi amaçlı ve usta çırak ilişkisi içerisinde yapılmaktayken, görsel ve işitsel araçların artması ve yaygınlaşması bireyin sanatını çok daha fazla kitleler önünde yapma imkanının çoğalması nedeniyle el emeği ile imal edilen eşya ve araçların daha da değer kazanmasına yol açmıştır.

Günümüzde ve gelecekte kendini, bilgi ve becerisini geliştiren meslek elemanlarınca küçük bir maliyetle kurulabilecek atölyelerde iş alanlarının genişleyeceği ve yaygınlaşacağı buna paralel olarak kazanç miktarlarının artacağı düşünülmektedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkanlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Özel sektörde çalışanlar için ücret işçi ve işveren arasında yapılan anlaşmayla belirlenir. Ücretler çalışma kapasitesine, kişinin bilgi ve becerisi ile sektörün ücret düzeyine göre değişkenlik gösterebilir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?