Mimari Yapı Teknik Ressamı Nedir?

Mimari Yapı Teknik Ressamı Nedir?
İnşaat teknolojisi alanında bilgisayar ve el ile mimari proje çizimi, röleve ve maket yapan kişidir.

Görevleri
Mimari Yapı Teknik Ressamı;
– Çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlar,
– El ve bilgisayarlarla yapı projelerini çizer,
– Çizicilerden çıktı alır,
– Çizimleri kullanıma hazırlar,
– Bina maketleri yapar,

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar donanımı, lazer ve mürekkepli yazıcı,
– Bilgisayar ve çizim paket yazılım programları,
– Açıölçer, cetvel, çizici (ploter), çizim masası ,gönyeler, hesap makinesi, kazıma aleti, makas, maket bıçağı, paralel cetvel, pergel takımı, pistole, rapido takımı, T cetveli, tefriş şablonları, yazı şablon takımı gibi ölçüm aletleri ve araç gereçler,
– Aydınger, boya kalemleri, cd, çini mürekkebi, disket, dosya, eskiz bandı, eskiz kağıdı, karton kağıdı, kenar bandı, klasör, kurşun kalem, silgi, strafor, şeffaf bant, toplu iğne gibi malzemeler.
– Fotokopi makinası, fotoğraf makinası.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Mimari Yapı Teknik Ressamı olmak isteyenlerin;
– Temel matematik, fizik, kimya ve yer bilimi konularında ilgili,
– El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
– Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen,
– Zihinde canlandırma ve çizim yeteneği olan,
– Dikkatli, titiz, yaratıcı, sorumluluk duygusu gelişmiş,
– Arazi çalışmalarına uyabilen,
– İşbirliği içinde çalışabilen, ekip çalışmasına uygun ve insanlarla kolay ilişki kurabilen,
– Teknolojik gelişmelere açık ve mesleğinde kendisini geliştirmek isteyen, kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Mimari Yapı Teknik Ressamı çizim aşamalarında genellikle oturarak, büro ve atölye gibi kapalı alanlarda, inşaat yapılacak arazinin incelenmesinde ise dışarıda çalışırlar. Arazi çalışmalarında tozlu çamurlu gürültülü ortamlar olabilir. Görevleri mühendisler, mimarlar ve meslektaşları ile işbirliği içinde çalışmayı gerektirir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Genel olarak inşaat sektöründe iş bulma olanağı oldukça yüksektir. İnşaat sektörü yoğun işgücü kullanmaktadır ve sektördeki teknolojik gelişmeler nitelikli işgücü ihtiyacını gerekli kılmıştır. Bu nedenle teknisyen olarak iş bulma şansı oldukça yüksektir. Mimari Yapı Teknik Ressamı mühendislik ve mimarlık bürolarında, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda, Devlet Su İşleri, Karayolları, Tapu Kadastro, Bayındırlık Müdürlükleri ve belediyeler gibi kamu kuruluşlarında teknik ara eleman olarak çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Mimari Yapı Teknik Ressamı ilk işe başladığında asgari ücretin bir buçuk katından az olmamak üzere kazanç elde edebilirler. Alınan ücrette işyerinin büyüklüğü, ressamın işteki pozisyonu, deneyim ve yeterlilikleri doğrultusunda artış olabilmektedir. Ayrıca yaptıkları iş başına da prim almaları söz konusudur.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?