Mikroteknoloji Teknisyeni Nedir?

Mikroteknoloji Teknisyeni Nedir?
Hassas makine ve ölçü aletlerini imal eden, bakım ve onarımını yapan kişidir.

Görevleri
– Ölçü aletlerinin montajını yapar,
– Kalibirasyon (ayarlamasını) yapar,
– Doğru ölçü yapıp, yapmadığını kontrol eder,
– Arızalı cihazların tamirini yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Elektronik ölçü aletleri ve lehim havyası,
– Torna, freze, matkap, taşlama, alet bileme, pres ve diğer elektrikli el takımları,
– Tesviyecilikte kullanılan alet ve avadanlıklar,
– Eğeler, testere, pafta, kılavuz, tornavida, pensler, anahtar takımları vb.
– Makine ölçme ve kontrol aletleri,
– Çeşitli yapıştırıcılar,
– Serigrafi alet ve avadanlıkları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Mikroteknoloji Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Mekanik ilişkileri algılayabilen,
– İnce ayrıntıları algılayabilen,
– Dikkatli,
– Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Mikroteknoloji Teknisyeni, genellikle işini oturarak yapar. Çalışma ortamı sıcak, nemli, gürültülü, kirli, buharlı olabilir. Mesleğin icrasında yakıcı maddeler, elektrik çarpması, makine kazası gibi tehlikeleri olabilir. Tam gün, hafta sonu, gece çalışması olabilir. Çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, makine, elektrik, elektronik kontrol mühendisleriyle etkileşim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Mikroteknoloji Teknisyenleri hassas makine ve ölçüm aletlerinin imal, bakım ve onarımlarının yapıldığı kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler. (Örneğin Darphane, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu vb.)

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Kamu kuruluşlarında, yürürlükteki yasa ya da sözleşme hükümlerine göre ücret alırken, özel kuruluşlarda, deneyim ve yeteneklerine uygun olarak yapılan anlaşma hükümlerine göre gelir sağlarlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?