Meyve ve Sebze İşleme Teknikeri Nedir?

Meyve ve Sebze İşleme Teknikeri Nedir?
Meyve ve sebze işletmelerinde fiziksel ve kimyasal aşamalardan geçirilerek yeni bir ürün elde edilmesi safhasına kadar süren etkinliklerde ara eleman olarak çalışan kişidir.

Görevleri
– Meyve ve sebzelerin doğal ve yapay yollardan kurutulması,
– Meyvelerin suyunu çıkarma, karbonlama ve şişeleme işlemlerinin yapılması,
– Meyve ve sebzelerin dondurularak korunması ve uygun ortamlarda çözülmesi,
– Salça, turşu, marmelat, reçel, meyve suyu özü gibi ürünlerin elde edilmesi işlemlerinin gıda teknolojisinin gereklerine göre gerçekleştirilmesi,
– Elde edilen ürünlerin en uygun biçimde ambalajlanması işlerinde görev alan meslek elemanıdır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Meyve ve sebzeleri işlemek ve ambalajlamak için çeşitli makineler,
– Çeşitli tornavida ve anahtar takımları,
– Perçinleme araç-gereçleri,
– Kaynak araç-gereçleri,
– Lehimleme araç-gereçleri,
– Soğutma sistemleri,
– Isıtma sistemleri,
– Doğal ve yapay kurutma araç-gereçleri,
– Çeşitli kimyasal maddeler,
– Çeşitli ambalajlama maddeleri,
– Etiketleme aracı,
– Presler,
– Filtrasyon sistemleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Meyve ve sebze işleme teknikeri olmak isteyenlerin;
– Kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı,
– Yeniliklere açık ve yaratıcı,
– Başkaları ile işbirliği yaparak çalışabilen,
– Ekonomi ve ticarete ilgili kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Meyve ve sebze işleme teknikerleri ya kendilerine ya da başkalarına ait, fabrika veya atölyelerde çalışırlar. İşyeri gürültülü, nemli, kokulu bazen de soğuktur. Tekniker gıda mühendisi ile teknisyen ve işçiler arasında iletişimi ve eşgüdümü sağlar. Çalışmalar sırasında maddelerle (yaş, kuru meyve sebze), makinelerle ve insanlarla ilgilidir. Çalışırken üreticilerle, çeşitli kooperatif yöneticileriyle iletişimde bulunurlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitiminin süresi 2 yıldır. Ayrıca öğrencilerin işletmeleri tanıması, iş ortamına hazırlanması amacıyla 3 aylık bir staj uygulanmakta ve değerlendirilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Meyve ve sebze işleme teknikeri mevsimlik veya sürekli olarak çalışan ve gıda maddeleri üreten, meyve-sebze işleyen fabrikalarda (Meyve Suyu Fabrikası, Salça Fabrikası, Turşu Fabrikası, Reçel, Marmelat İmal Fabrikaları, İncir, Kuru Üzüm, Fındık İşleme Atölyeleri gibi), küçük aile işletmelerinde, satış birimlerinde çalışabilmektedirler.

Mezunların iş bulma olanakları oldukça fazladır. Çünkü öğrencilere staj yaptıkları işletmelerden talep gelmektedir. Toplumdaki gelişmeye paralel olarak hazır gıdalara duyulan gereksinim doğrultusunda; işletmelerdeki iş olanakları arttığı gibi kendi işyerlerini kurma olanakları da vardır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Bu meslekte eğitim süresince staj dönemi hariç herhangi bir ücret kazanılması olanaklı değildir. Ancak, çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlardan karşılıklı veya karşılıksız kredi, burs alınabilir. İkinci sınıf sonunda yapılan staj süresince de belli bir miktarda ücret alınabilir.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası ise çalışılan kurum ve kuruluşların ücret politikaları değişiklikler göstermektedir. Daha çok özel sektörde çalışmakta ve asgari ücretin yaklaşık 1.5- 2 katı maaş almaktadırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?