Frezeci Nedir?

Frezeci Nedir?
Freze tezgahında, metallerin iç ve dış yüzeylerinden talaş kaldırarak bölüntüler, kanallar, profil kanal ve yüzeyler açan kişidir.

Görevleri
– Freze tezgahını çalışmaya hazırlar,
– Yapılacak işe göre tezgahta kullanacağı çakıları seçer,
– Talaş kaldıracağı malzemenin ve kesicinin cinsine göre, devir sayısını seçer,
– Kesicinin körlenmemesi ve işlenen yüzeyin kaliteli olması için, işlenen malzemenin ve kesicinin cinsine göre soğutma sıvısını seçer ve kullanır,
– İşlem sırasında tezgahın hassas ölçü tamburlarını kullanır, ayrıca ölçü aletleri ile işlenen parçanın ölçülerini sık sık kontrol eder,
– İşlem tamamlanınca tezgahı durdurur, yapılan işi sökmeden önce ölçü kontrollerini bir kez daha yapar,
– Kesiciyi söker temizler, yerine takar,
– Tezgahın basit bakım ve temizliğini yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Freze tezgahı,
– Planya başlığı,
– Mengene ve iş bağlama aparatları,
– Dişli takımı ve aparatları,
– Freze modül çakıları,
– Bölüntülü döner tabla,
– Freze malafaları,
– Ayarlı destek,
– Ölçme ve kalite kontrol aletleri,
– Frezecilikle ilgili çizelgeler,
– İş güvenliği ile ilgili araç ve gereçler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Frezeci olmak isteyenlerin;
– Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilme gücüne sahip,
– Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
– Ölçme-kalite kontrol aletlerini kullanabilecek ölçüde el ve gözünü eşgüdümle kullanabilen ve el becerisi olan
– Dikkatli, iş güvenliği konusunda duyarlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Frezeciler fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışmalar yarı açık ya da kapalı yerlerde yapılır. Çalışma ortamı metal tozları ile yüklü ve gürültülüdür. Frezeciler birinci derecede metalle ve makinelerle ilgilidirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Frezecilik mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır.

Mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, işyerlerinde pratik eğitim verilmektedir. Eğitim süresince öğrencilere; Atölyenin tanınması, iş güvenliği, eğeleme, kesme, çapak alma, keskileme, markalama, malzeme bilgisi, kılavuz ve pafta çekme, ölçü ve kontrol aletlerini tanıma ve rayba çekme, freze tezgahının kullanımı, yardımcı parçaların sökülüp takılması, bağlama araçları ve kullanımı, tezgah ayarı, freze çakıları ve bağlama araçları, kanal açma, yüzey frezeleme, delik açma ve büyütme dersleri verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Frezeciler makine ve makine parçaları üreten fabrika ve atölyelerde çalışırlar.
– Endüstriyel modelleme ve endüstriyel kalıcılık sektöründe, endüstriyel ARGE çalışmaları ile ilgili alanlarda çalışırlar.
– Makine ve aletlerin artması tamir ve bakım sorununu birlikte getirmiştir. Bunun yanında çeşitli sanayiler için dişli parça vb. üretimi de gereklidir. Dolayısıyla meslek elemanlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Kendi işyerini kurmak isteyenlerin belirli bir sermaye birikiminin olması gerekir. – Gelecekte meslekte teknolojik gelişmeye paralel olarak tezgahların bilgisayar sistemine bağlanması (Bilgisayarlı Nümerik Kontrol Sistemi) mesleği ve mesleği yürüten kişilerde aranan özellikleri büyük ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle bilgisayar kullanımı büyük önem kazanacaktır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Frezecilerin, yapılan araştırmalarda küçük ve orta ölçekli sanayide en fazla ücret alan grup olduğu ifade edilmiştir. Sanayinin can damarı olan motor parçaları freze tezgahlarında işlenmektedir. Ortalama asgari ücretin 4-6 katı arası ücret alırlar. Kendi işini kurabilenlerin kazancı daha fazla artmakla birlikte işyeri kurma maliyeti çoktur.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?