Fotoğrafçı Nedir?

Fotoğrafçı Nedir?
Fotoğraf makinesiyle varlıkların görüntüsünü filme kaydeden ve görüntülerin karta basımını yapan kişidir.

Görevleri
– Fotoğraf makinesini hazırlar,
– Müşterinin nasıl bir fotoğraf istediğini belirler,
– Işık ayarı yapar ve fotoğrafı çekilecek kişinin veya nesnenin konumunu en iyi görüntüyü verebilecek şekilde ayarlar,
– İyi bir fotoğraf elde etmek için makineyi ayarlar,
– Düğmeye basarak görüntüyü saptar,
– Filmin negatiflerini makineden çıkarır,
– Filmi karanlık odada banyo eder,
– Elde edilen negatif ya da diyapozitifin istenen sayıda kopyasını çıkarır,
– Çekilen dijital fotoğrafın bilgisayarda boyut, rötuş gibi işlemlerini yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Fotoğraf makineleri, tripodlar (taşıyıcı üç ayaklar),
– Fotoğraf büyütme makinesi (Agrandisör),
– Film baskı makinesi (Minilab),
– Tab makinesi (Minikop),
– Negatif rötuş alet ve malzemeleri (rötuş sandığı, çeşitli sertlikte kurşun kalemler),
– Baskı rötuş alet ve malzemeleri (çeşitli transparan boyalar, fırçalar veya özel rötuş kalemleri),
– Film banyo makinesi, kart banyo makinesi,
– Makas,
– Su kapları,
– Spot ışıklar,
– Fotoğraf kartları,
– İlaçlı sular,
– Ölçü kapları,
– Termometreler,
– Bilgisayar,
– Görüntü işleme yazılımları,
– Tarayıcı (Scanner),
– Pozometre,
– Flaşmetre.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Fotoğrafçı olmak isteyenlerin;
– Renkleri ayırt edebilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan,
– Güzel sanatlara ilgili,
– Ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı,
– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen,
– Yeteneğini geliştirmeye önem veren kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran en önemli faktördür.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Fotoğrafçı, fotoğraf stüdyolarında çalışabileceği gibi, açık havada (dağ, deniz kenarı), değişik ortamlarda (düğün, nişan, seminer, toplantılar, kongreler vb.) çalışabilir. Film banyosu ve tab edilmesi sırasında karanlık odada çalışmak gerekir. Teknolojik gelişmelerle, pek çok yıkama ve baskı işlemi artık mini lablarla gün ışığında yapılabilmektedir. İş genellikle ayakta yürütülür.

Normal çalışma saatleri dışında çalışmak ve seyahat durumu söz konusu olabilir. Fotoğrafçı görsel bir ürün yaratır, işini yaparken müşteriyle ve çalışma arkadaşlarıyla etkileşimde bulunabilir, bir fotoğrafçı işini tek başına da yürütebilir. Dijital fotoğrafçılık yapanların iyi bir bilgisayar ortamları ve teçhizatı olmalıdır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ortaokul mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanununa göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik eğitim görürler. Kalfalık,

Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Fotoğrafçılar kendilerine ait işletmelerde, basın-yayın kuruluşlarında, resmi ve özel işyerlerinde ve ajanslarda çalışırlar.
– 1970-1980 yılları arasında Türk fotoğraf sanatında evrensel boyutları yakalama eğilimi bilinçli bir şekilde yoğunlaşmıştır. 1980’lerde dernekler ve gruplar düzeyinde yapılan fotoğraf çalışmaları, dış ilişkilerin de etkisiyle, oldukça nitelikli bir çizgiye ulaşmıştır. Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı da bu dönemde gittikçe daha çok önem kazanmıştır.
– Ticari çekimler yapan fotoğrafçılara olan ihtiyaç piyasadaki gelişmelere bağlı olarak bazen artmakta, bazen de azalmaktadır. Ticari fotoğrafçılıkta kullanılan çeşitli gelişmiş araçlar, hem talebi artırmakta, hem de işgücüne olan ihtiyacı azaltmaktadır.
– Sanatsal fotoğrafçılık, toplumun sanatsal ürün ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişir, buna bağlı olarak da talep doğar. Refah düzeyi yükselen toplumlarda sanata duyulan ilginin arttığı gözlenmektedir.
Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler
– Meslekte kullanılan araç-gereç ve makinelerde sürekli teknolojik gelişmeler yaşanmakta olup, bu gelişmelerin devam edeceği tahmin edilmektedir.
– Hızla artan amatör fotoğrafçıların film banyo ve tab taleplerinin devam edeceği ve yaygınlaşacağı beklenmektedir.
– Dijital fotoğrafçılığın hız kazanmaya başlaması ile fotoğrafçıların bilgisayar kullanımını bilmeleri önem kazanmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Bir işverenin yanında çalışılması durumunda asgari ücretin 2-3 katı arasında ücret alınabilmektedir. Kendi işini kuranlarda kazanç çok daha fazladır. Üstün yetenekli ve deneyimli fotoğraf sanatçıları iyi kazanç sağlayabilirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?