Fotoğraf Sanatçısı Nedir?

Fotoğraf Sanatçısı Nedir?
Fotoğraf makinesiyle varlıkların görüntüsünü filme kaydeden ve görüntülerin karta basımını yaparak istenen sayıda kopyasını çıkaran kişidir.

Görevleri
Fotoğrafçılık, müşterinin isteğini karşılamak üzere ticari amaçla yapılabileceği gibi sanatsal olarak da fotoğraf tekniklerini kullanarak belgeleme, iletişim, tanıtım, eğitim, sanat gibi alanlarda görüntü üretimi ve aktarımını sağlayarak icra
edilebilir.
– Fotoğraf makinesini hazırlar,
– Müşterinin nasıl bir fotoğraf istediğini belirler,
– Işık ayarı yapar ve fotoğrafı çekilecek kişinin veya nesnenin konumunu en iyi görüntüyü verebilecek şekilde ayarlar,
– İyi bir fotoğraf elde etmek için makineyi ayarlar,
– Filmin negatiflerini makineden çıkarır,
– Filmi banyo eder,
– Pozitif görüntünün istenen sayıda kopyasını çıkarır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Fotoğraf makineleri,
– Fotoğraf büyütme makinesi (Agrandizör),
– Tab makinesi (Minikop),
– Rötuş alet ve malzemeleri (Rötuş sandığı, çeşitli sertlikte kurşun kalemler),
– Film banyo makinesi, kart banyo makinesi,
– Makas,
– Su kapları,
– Spot ışıklar,
– Fotoğraf kartları,
– İlaçlı sular,
– Filmler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Fotoğraf sanatçısı olmak isteyenlerin;
– Renkleri ayırt edebilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan,
– Güzel sanatlara ilgili,
– Ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı,
– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran en önemli faktördür.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Fotoğraf sanatçısı, fotoğraf stüdyolarında çalışabileceği gibi, açık havada (dağ, deniz kenarı), değişik ortamlarda (düğün, nişan, seminer, toplantılar, kongreler vb.) çalışabilir. Filmin banyosu ve tab edilmesi sırasında karanlık odada çalışmak gerekir. İş genellikle ayakta yürütülür.

Normal çalışma saatleri dışında çalışmak ve seyahat durumu söz konusu olabilir. Fotoğraf sanatçısı görsel bir ürün yaratır, işini yaparken müşteriyle ve çalışma arkadaşlarıyla etkileşimde bulunabilir ama bir fotoğraf sanatçısı işini tek başına da yürütebilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin Eğitim süresi 4 yıldır. Güzel sanatlar fakültelerinde verilen eğitimde; fotoğrafın çağdaş kullanımı, teknik beceri ve sanat formasyonu kazandırılır. Bu bölümde sanat ağırlıklı fotoğraf eğitimi verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Fotoğraf sanatçıları kendilerine ait fotoğrafçılık işletmelerinde, basın-yayın kuruluşlarında, resmi ve özel işyerlerinde ve ajanslarda çalışırlar. 2. dünya savaşı ve onu izleyen yıllar, malzeme sıkıntısı nedeni ile Türkiye’de fotoğrafçılıkta bir duraklama dönemi olmuştur.

1970-80 yılları arasında Türk fotoğraf sanatında evrensel boyutları yakalama eğilimi bilinçli bir şekilde yoğunlaşmıştır. 1980’lerde dernekler ve gruplar düzeyinde yapılan fotoğraf çalışmaları, dış ilişkilerin de etkisiyle, oldukça nitelikli bir çizgiye ulaşmıştır. Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı da bu dönemde gittikçe önem kazanmıştır. Ticari resim yapan fotoğrafçılara olan ihtiyaç piyasadaki gelişmelere bağlı olarak bazen artmakta bazen de azalmaktadır.

Ticari resim fotoğrafçılığında kullanılan çeşitli gelişmiş araçlar, hem talebi artırmakta, hem de işgücüne olan ihtiyacı azaltmaktadır. Sanatsal fotoğrafçılık, toplumun sanatsal ürün ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişir buna bağlı olarak da talep doğar. Refah düzeyi yükselen toplumlarda sanata duyulan ilginin arttığı gözlenmektedir.

Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler:
– Meslekte kullanılan araç-gereç ve makinelerde sürekli teknolojik gelişmeler yaşanmakta olup bu gelişmelerin devam edeceği tahmin edilmektedir.
– Hızla artan amatör fotoğrafçıların film banyo ve tab taleplerinin devam edeceği ve yaygınlaşacağı beklenmektedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alabilirler. Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası: Bir işverenin yanında çalışılması durumunda asgari ücretin 4 ila 5 katı arasında ücret alınabilmektedir. Kendi işini kuranlarda kazanç çok daha fazladır. Üstün yetenekli ve deneyimli fotoğraf sanatçıları iyi kazanç sağlayabilirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?