Fotoğraf Çekimci Nedir?

Fotoğraf Çekimci Nedir?
Fotoğraf çekimi için makine, film ve ışık ayarlarını yaparak çekim için uygun mekanı seçen ve çektiği fotoğrafları baskıya hazır hale getiren kişidir.

Görevleri
– Fotoğraf çekimi için uygun mekânı seçer ve hazırlar,
– Malzeme kontrolü yapar ve hazırlar,
– Fotoğraf makinesi ve ekipmanlarının bakımını yapar,
– Stüdyo çekimlerinde makine, film/bellek kart ve ışık ayarlarını yapar,
– Müşteri veya fotoğrafı çekilecek konu/nesnenin çekim için uygun olarak ayarlanmasını sağlar,
– Stüdyo dışı çekim için film, film/bellek kart seçimi yapar, ekip ve ekipmanları hazırlar, çekim yerine gider ve çekimleri yapar,
– Fotoğrafı seçer ve gerekiyorsa bilgisayarda işler,
– Fotoğrafı baskıya veya müşteriye hazır hale getirir,
– Çekimlerde kullanabileceği farklı malzemeleri araştırır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
Çeşitli ebat ve özelliklerde fotoğraf makineleri, spot ışıkları, flaş sistemleri, tripodlar (üç ayak), objektif( çeşitli ebatlarda ve özelliklerde objektifler, lens) fotoğraf filmi, bilgisayar, hafıza kartları, fon resimleri, tabure, projektör, vb.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Fotoğraf çekimci olmak isteyenlerin;
– İyi gözlem yapabilen, ayrıntıyı algılayabilen,
– Renk algısı yüksek,
– Yaratıcı, estetik duygusu gelişmiş, güzel sanatlara ilgi duyan,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Eleştiriye açık, iletişim becerisi yüksek,
– Dikkatli, sabırlı, sakin, insan psikolojisinden anlayan,
– Hızlı karar veren, çabuk hareket edebilen, isabetli zamanlama yapabilen,
– Yeni teknoloji ve çekim tekniklerindeki gelişmeleri takip eden,
– Problem çözme yeteneği olan,
– Mesleki alanda yeni teknolojik gelişmelere açık, hızlı öğrenebilen, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Fotoğraf çekimciler çok çeşitli ortam ve mekanlarda çalışabilirler. Günümüzde çalışma ortamlarında bir sınırlama yapma imkanı yoktur. Çekim yapılacak ortam, canlı ve objeye göre farklılık göstermektedir. Stüdyoda, açık havada, gece ortamında, gökyüzünde, su altında, savaş ortamında vs. yerlerde çalışırlar.

Çalışma şartları bazen stresli bazen de heyecanlı, ilginç ortamlardır. Çekim için gerekli makine ve ekipmanı kendileri taşımak zorunda kalabilirler. Fotoğrafını çekecekleri canlı veya kompozisyona göre farklı hava koşullarında saatlerce bekleyebilirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Fotoğraf çekimciler tanıtım, haber, reklam ve fotoğraf ajanslarında, dergi ve gazetelerde, matbaalarda, grafik tasarım stüdyolarında, çeşitli kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkiler bölümlerinde, belgesel, tanıtım ve arşiv çalışmaları yapan kuruluşlarda, fotoğraf stüdyolarında veya kendi fotoğraf stüdyolarını açarak çalışabilirler. Geçerliliğini hiçbir zaman yitirmeyecek bir meslek olarak düşünülebilir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler mesleki eğitim gördükleri işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Asgari ücretten işe başlayabilecekleri gibi, tecrübe, işteki pozisyon, işyerinin büyüklüğü, işyerinin sektördeki pozisyonu ücret miktarını belirlemektedir. Vasıfları yüksek olan fotoğraf çekimcileri yüksek düzeyde ücret alabilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?