Fotoğraf Baskıcı Nedir?

Fotoğraf Baskıcı Nedir?
Kalite kontrol ilkeleri ve müşteri istekleri doğrultusunda filmleri banyoya hazırlayan, banyo işlemini gerçekleştirerek seçilen filmleri baskıya hazırlayan, fotoğraf basan ve makinenin bakım işlemlerini yapan kişidir.

Görevleri
– Çalışma ortamını temizler, iş güvenliği tedbirlerini alır,
– Filmi, kağıtları ve banyoları hazırlar,
– Fotokimyasal malzemeleri hazırlar ve suyun saflığını kontrol eder,
– Film geliştirme, ağartma, sabitleme, temizleme ve koruma, renk ve pozitif çevirme (slayt çekimlerinde) banyolarını yapar,
– Filmleri kurutur, tasniflerini ve rötuşlarını yapar,
– Kağıt boyutu ve tipini tespit eder ve aksesuar seçimi yapar,
– Kağıt ve film kalibrasyonu yapar, baskı kalitesini kontrol eder,
– Kartı pozlandırır, kurutur ve pozitife rötuş yapar,
– Filmleri ve fotoğrafları dosyalar, arşivler ve sunuma hazır hale getirir,
– Fotoğrafları bilgisayara aktarır,
– Fotoğrafı bilgisayarda işler, düzenler ve arşivler,
– Fotoğrafları basar, çıktı alır ve müşteriye sunar,
– Klasik veya otomatik banyo ve baskı sistemlerinin bakım ve kontrollerini yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
Kullanılan Araç ve Makineler: Fotoğraf makineleri, bilgisayar, bilgisayar programları, photoshop, photostyler, büyüteç, film poşetleme makinesi, film sarma makinesi, film ucu çıkarma makinesi, film ucu çıkarma aleti, giyotin, hava kompresörü, mikser (kimyasal karıştırıcı), su arıtma sistemleri, su ısıtıcısı, fotoğraf baskı makinesi ve ekipmanları, el feneri. Kullanılan Malzemeler: Antistatik temizleyici, su kapları, defter, fırça çeşitleri, film poşeti, film ucu çıkarma bantı, film yapıştırma bantı, film zarfı, fotoğraf kağıtları, fotoğraf zarfı, kalem, karıştırma çubuğu, kimyasal solüsyonlar, kimyasal temizleyiciler, kova, küvet, lamba, maket bıçağı, makas, numaratör, özel yapıştırıcılar, solüsyon filtreleri, temizlik malzemeleri, test filmleri, test kağıtları, ip, mandal ve ilk yardım seti.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Fotoğraf baskıcı olmak isteyenlerin;
– Renkleri ayırt edebilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– El becerileri gelişmiş,
– Yaratıcı, atik, hızlı karar alabilen,
– Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan,
– Ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı,
– İyi gözlem yapabilen, iletişim becerilerine sahip,
– Mesleki alanında yeni teknolojik gelişmelere açık,
– Estetik duygusuna sahip kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çalışma ortamları genellikle karanlık ve kapalı yerlerdir. Film banyosu ve tab edilmesi sırasında karanlık odada çalışmaları gerekmektedir. Klasik fotoğraf baskılarında ayakta çalışırlarken, fotoğraf baskı makinesi ile baskı yapanlar oturarak çalışmaktadırlar. Çalışma yerlerinde çeşitli kimyasallar bulunmaktadır. Ancak teknolojik gelişmelerle pek çok yıkama ve baskı işlemi artık minilablarla aydınlık ortamlarda yapılabilmektedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Fotoğraf baskıcıları tanıtım, haber, reklam ve fotoğraf ajanslarında, televizyon, dergi ve gazetelerde, matbaalarda, grafik tasarım stüdyolarında, çeşitli kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkiler bölümlerinin fotoğraf baskı laboratuvarlarında, belgesel, tanıtım ve arşiv çalışmaları yapan kuruluşların fotoğraf baskı laboratuvarlarında, fotoğraf stüdyolarında veya kendi fotoğraf stüdyolarını açarak çalışabilirler. Günümüzde gelişen teknoloji ile fotoğraf baskı makineleri ve bilgisayar yazıcıları sayesinde kişilerin kendi fotoğraf baskılarını yapma imkanları bulunmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Asgari ücretten işe başlayabilecekleri gibi tecrübe, işteki pozisyon, işyeri büyüklüğü, işyerinin sektördeki pozisyonu ücret miktarını belirlemektedir. Vasıfları ve bilgisayar becerileri yüksek olan fotoğraf baskıcılar asgari ücretin üç katına kadar ücret alabilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?