Fora, Freze ve Gazumacı Nedir?

Fora, Freze ve Gazumacı Nedir?
Fora makinesi ile ayakkabının alt tabanını diken, freze makinesinde ayakkabının alt kenar ve ökçelerinin düzeltilmesi işlemini yapan, gazuma makinesinde ayakkabının kenar dikme işlemini yapan kişiye fora, freze ve gazumacı denir.

Görevleri
– Fora makinesi ile ayakkabının alt tabanını diker,
– Freze makinesi ile ayakkabının alt kenar ve ökçelerinin düzeltilmesi işlemlerini yapar,
– Gazuma makinelerinde ayakkabının kenar dikme işlemlerini yapar,
– Zımparayı kasnaklara gerer ve monte eder.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Taban temizleme makineleri (çark, freze, pimse, isforma),
– Taban dikiş makineleri (fora, gazuma )
– Çeşitli zımparalar,
– Yapıştırıcılar,
– İplikler,
– Boyalar, parlatıcılar (cilalar), mum,
– Fırçalar,
– Bıçaklar,
– İş güvenliği ile ilgili araç ve gereçler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Fora, freze ve gazumacı olmak isteyenlerin;
– El becerisine sahip,
– Göz ve ellerini ve eşgüdümle kullanabilen,
– Toza ve kimyasal madde kokularına karşı alerjisi olmayan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
– Fora, freze ve gazumacı ayakkabı fabrikası, atölye ve ayakkabı yan sanayiindeki işyerlerinde çalışırlar.
– Çalışma ortamı tozludur, kimyasal madde ve rahatsız edici koku içerir.
– Meslek, kapalı ve kısmen gürültülü ortamlarda icra edilmektedir.
– Çalışma ortamında ayakkabı yapımcıları ile sürekli işbirliği halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Fora, freze ve gazumacılık mesleğinin eğitim süresi ortaokuldan sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Eğitim sürecince öğrenciler genel kültür derslerinin yanı sıra ağırlıklı olarak meslek dersleri almaktadırlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bu meslekte çalışma alanları; ayakkabı fabrikaları, ayakkabı atölyeleri ve ayrıca sadece fora, freze ve gazuma işlerini yapan fabrika ve atölyelerdir. Meslekte kendini iyi yetiştirmiş ve yeterli sermayeye sahip olanlar kendi işyerlerini açabilmektedir. Meslekte iş bulma sorunu yaşanmamaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Mesleki eğitim sonrasında iş piyasasında asgari ücretle iş bulabilirler. Ücret kişinin deneyimine ve işyerinin durumuna göre değişiklik göstermektedir. Büyük işyerlerinde çalışan ve sendikalı olan meslek elemanlarının kazancı toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmektedir. Kendine ait işyeri olan meslek elemanlarının kazanç durumu aldıkları siparişe ve yaptıkları işe göre değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?