Fon Yöneticisi Nedir?

Fon Yöneticisi Nedir?
Banka, sigorta, sanayi kuruluşları gibi işletmelerin, karlılık, verimlilik vb. göstergelerini esas alarak gelir kaynaklarının yönetimini sağlayan kişidir. Küçük işletmelerde bu işlemleri, işletme sahibi veya muhasebeci yaparken, işletme ölçeği büyüdükçe görev ve sorumlulukların net bir şekilde belirlenmesi ve finans organizasyonuna gidilmesi gerekmektedir.

Görevleri
– Para veya paraya hemen çevrilebilen hisse senedi, tahvil, döviz, altın gibi değişim araçları fon kaynaklarını oluşturur. Fon yöneticisi de, bu kaynakların en üst düzeyde kar getirisi olan alanlara yatırılmasını önerir,
– İşletmeye kar getirecek yatırım alanları bulmaya çalışır,
– Hisse senetlerine ne miktarda kar payı verileceği konusunda öneride bulunur,
– Para piyasası ve yatırım alanları konusunda araştırmalar yapar,
– Bu görevleri yerine getirirken borsada gerçekleşen işlemlere ait her türlü bilgiyi ve piyasa verilerini kullanır, haber ajanslarını izler.

Kullandığı Araç ve Gereçler
Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirirken bilgisayar ve büro malzemeleri kullanmaktadır. Çalışma sırasında sayılarla ve verilerle uğraşmaktadır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
– Akademik yeteneğe, ayrıntıları algılama ve sayılarla akıl yürütme özelliğine sahip,
– İlgilendiği konuları derinliğine incelemeye meraklı,
– Sorumluluk sahibi, başkalarını etkileyebilen, uzak görüşlü, plan yapabilen ve bunu uygulayabilen,
– Risk alabilen, çabuk ve doğru karar verebilen,
– Matematik, ekonomi konularına ve ticarete ilgili,
– Yeniliklere açık kimseler fon yöneticisi mesleğinde başarılı olabilirler.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
– Büro ortamında çalışır,
– Yanlış kararlar, tedbirsizlik veya piyasa koşullarındaki dalgalanmalar sonucunda mali kayıp söz konusu olabilir,
– Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak zaman zaman geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir,
– İşletmedeki diğer personelle, çeşitli kuruluşların fon yöneticileriyle iletişimde bulunur,
– Mali kayıp riski fazla olduğundan kişi yoğun stres altındadır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Çeşitli fakülteler bünyesinde, üniversite lisans eğitiminden sonra lisansüstü mastır düzeyinde eğitim 3 yıldır. Ancak hizmet-içi eğitim ve çeşitli üniversitelerde verilen eğitimde süre değişmektedir. Lisansüstü eğitimde Finansal Analiz, Finansal Planlama, Finansal Denetim, Varlıkların Yönetimi gibi dersler verilmektedir. İşletmenin kısa vadeli alacakları ile kısa vadeli borçlarını birbiriyle dengeleyen yöntemler öğretilir. Burada aktiflerin getiri oranı ile pasiflerin maliyetleri arasında bir artı değer oluşturmak temel hedefler arasındadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Fon yöneticisi, kamu veya özel sektöre ait kuruluşlarda çalışabileceği gibi, bağımsız olarak kendi işyerini de açabilir. Fon yöneticiliği, ülkemizde serbest para piyasasının oluşması ile gelişen bir meslektir. Fon yöneticilerinin büyük sanayi işletmelerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde iş bulma şansı vardır. Büyük sanayi işletmeleri, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve bankacılık sektörünün gelişmiş olduğu yörelerde iş bulma olanağı daha fazladır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası: Herhangi bir işletmede işe başlayarak, konu ile ilgili alanda uzmanlaşmaya yönelen bir kişi, bu dönem içerisinde, bugün için ortalama net asgari ücretin 3 katı maaş almaktadır. Uzmanlaşan personelin kazancı, çalıştığı sektörün özelliğine göre değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?