Flekso Baskı Operatörü Nedir?

Flekso Baskı Operatörü Nedir?
Hazırlanmış flekso baskı kalıp silindirlerini makineye bağlayan, baskı ile ilgili ayarları ve baskı çıkış ayarlarını yapan, baskı sürecini kontrol eden, baskı bitiminde makinenin periyodik temizlik ve bakımını yapan, malzeme ve makine bilgisine sahip, flekso baskı araç gereç ve ekipmanını kullanan kişidir.

Görevleri
– Teknik resim çizer,
– Baskıya hazırlık yapar,
– Baskı taşıyıcı malzemenin baskı çıkış ayarlarını yapar,
– Baskı ile ilgili ayarları yapar,
– Baskı süresince kontroller yapar
– Baskı bitiminde makineyi temizler,
– İşbaşı eğitimine ilişkin faaliyetlere katılır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Flekso baskı makinesi,
– Film montaj ve rötuş malzemeleri,
– Baskı kalıpları, Lüp (baskı kontrol merceği), barkod okuyucu,
– Zamk, Hazne suyu (Alkollü-Alkolsüz)
– Rapido, densitometre (renk ölçüm cihazı)
– Milimetrik kağıt, pantone kataloğu (uluslararası standart renkler)
– Kopya şasesi,
– Çeşitli renkte mürekkepler ,
– Baskı kontrol masası,
– Çeşitli ebatta ve cinste baskı kağıtları,
– Çeşitli ebatta ve cinste sentetik baskı taşıyıcılar,
– Tarayıcı
– Bilgisayar ve fotoğraf makinesi.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Flekso baskı operatörü olmak isteyenlerin;
– Basım işlerine ilgi duyan, estetik görüşe sahip,
– Renkler, çizgiler ve şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,
– Ayrıntıları algılayabilen,
– Mekanik yeteneğe sahip,
– Dikkatli, titiz, kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çalışma ortamı; işyerinin sektörüne ve büyüklüğüne göre farklılıklar göstermekle birlikte, genellikle kapalı, güneş ışığı almayan ancak aydınlık mekanlardır. Kamuya ait matbaa ve basımevlerinde ise sipariş kaydı, evrak izlenmesi, yazışmalar, maliyet hesabı ve ürün teslimi gibi işlerin yapıldığı büro ortamlarında da çalışabilmektedirler. Banyohane ve basımhanede ortam kapalı, gürültülü, nemli ve rahatsız edici şekilde kokuludur (makine dairesinin bulunduğu yer).

Ürünün basılabilmesi için hazırlık ve basım aşamalarında sürekli kullanılan mürekkep, boya, benzin, yağ ve asit içerikli kimyasal maddeler makinelerin keskin bir koku yaymasına neden olmaktadır. Matbaacılık alan mesleğin yapısı gereği çeşitli kimyasal maddelerle çalışmayı zorunlu kıldığı için zehirlenme ihtimali olabilir. Solunum yolları ve akciğer rahatsızlıkları gibi meslek hastalıklarına yol açabilir. Üretim yaparken sürekli baskıyı takip etmek ve hatalara müdahale etmek için baskı makinesinin yanında çalışabilir.

Bu meslekte (büro dışında) çoğunlukla ayakta, zaman zaman oturarak çalışılmaktadır. Malzeme satıcıları, müşteriler, diğer çalışanlar, amirleri vb. kişilerle iletişim kurduğu gibi tek başına makinelerle çalışma da söz konusudur. İş yerinin ölçeğine ve iş hacmine göre değişmekle birlikte, geç saatlere kadar çalışma, basımevi statüsündeki iş yerlerinde ise vardiyalı çalışma söz konusu olabilmektedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Dünyada basım sektörü oldukça hızlı gelişmekte ve alanın her safhasında ağırlığını hissettirmektedir. Ülkemiz de bu gelişmelerden etkilenmiş ve çıkan yeni teknolojiler çok kısa bir zamanda uygulanmaya başlanmıştır. Matbaa alanı hızla gelişen ve değişen bir sektördür.

Teknolojideki hızlı gelişim ve değişime paralel olarak matbaa alanı da hızla gelişmekte, eskiden beri kullanılan yöntemler daha verimli hâle gelmektedir. Bu sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek, uluslararası rekabete ve pazarlara açılan sektör için zorunlu olmaktadır. Uluslararası rekabette olan sektörün eğitimi, kalifiye eleman ihtiyacı da rekabet şartları yüzünden giderek artmaktadır. Flekso baskı operatörlerinin ambalaj sanayiinde de iş bulma imkânları vardır.

Flekso baskı sistemi, ham maddesi naylon olan ambalajların baskısının yapılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçok sektör için ürünlerini en uygun şekilde ambalajlamak yasal zorunluluk olduğu kadar pazarlama politikaları için de önemlidir. Ambalaj sektöründe gelişen rekabet ise bu alanda eğitimli, verimli, üretken işgücünü ön plana çıkarmıştır.

Ülkemizde imalat ve sanayi sektörünün gelişmiş olduğu bölgelerde bu alanda eğitimli iş gücünün iş bulma imkânı yüksektir. Kamuda ve özel sektörde çalışma imkânı vardır. Ayrıca kendi iş yerlerini de açabilirler. Ülkemizde her zaman bu alanda iyi eğitimli iş gücüne ihtiyaç vardır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Kazanç, çalışılan sektör ve işletmeye göre değişmektedir. Kamu sektöründe derece, kıdem ve teknik hizmetler sınıfındaki tazminatlara göre ücret alınmaktadır. Özel sektörde ilk işe girişte asgari ücret düzeyinde olan kazanç, daha sonraki günlerde başarı durumuna göre artmaktadır. Kendi adına işyeri açan Flekso Baskı Operatörlerinin gelirleri, makinelerin teknolojisine, işyerinin kapasitesine, müşteri yoğunluğuna göre değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?