Fizyoterapist Nedir?

Fizyoterapist Nedir?
Yaralanma, hastalık, engel, hareket sistemi bozuklukları ve sağlıkla ilgili diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; hekimin tanısına göre, fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik ölçme ve değerlendirme yaparak bunların ışığında tedavi programını planlayan ve uygulayan kişidir.

Görevleri
– Hastanın kas, sinir ve eklem gücünü çeşitli aletlerle ve testlerle değerlendirir. Elde ettiği sonuçlara göre hastaya elektroterapi, egzersiz tedavisi, rehabilitasyon programı gibi tedavi yöntemleri uygular.
– Fiziksel ve fonksiyonel performans/kapasite, günlük yaşam aktiviteleri, ağrı, duyu, yardımcı araç-gereç, ortez-protezlere yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ışığında belirlediği fizyoterapi rehabilitasyon programını planlar ve uygular.
– Tedaviye yönelik özel egzersiz ve eğitim programları, fiziksel uygunluk eğitimi, ısı- ışık, hidroterapi, elektroterapi, mekanik ve manuel tedaviler, masaj yaklaşımlarla, bağımsız hareketi kolaylaştırıcı düzenlemeler ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımlarını uygulayarak sağlıklı, hasta ve engelli kişilere fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti verir.
– Felçli hastalar için özel tedavi teknikleri kullanır,
– Sırt ve boyun kireçlenmeleri olanların önce vücutlarının rahatsız bölgelerini ısı veren aletlerle ısıtır, daha sonra çeşitli aletlerle veya elle uyarır, sertlikleri yumuşatır,
– Sürekli akım cihazları ile felçli hastaların sinirlerini gevşetir,
– Felçli hastaları sıcak su havuzuna yatırarak ve aletlerle hastanın vücuduna su fışkırtarak hasta bölgenin uyarılmasını sağlar,
– Vücudun hareket yetisi azalmış kısımlarını güçlendirici egzersizler planlar ve uygulanmasını denetler,
– İşlev yetersizliği giderilemeyen veya tümüyle yok olan organların desteklenmesi için takılan yardımcı cihazların (protez veya ortez) kullanımını hastaya öğretir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Enfraruj,
– Ultrasyon,
– Traksiyon aleti,
– Baker,
– Elektrikli stimülasyon aleti,
– Tens,
– Kum torbaları, ağırlıklar,
– Parafin,
– Servikal traksiyon aleti,
– Vakum,
– Lumbal traksiyon aleti,
– Isı-ışık ajanları,
– Elektriksel modaliteler,
– Protez-ortez ve yardımcı araç-gereçler gibi aletleri kullanır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Fizyoterapist olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine, özellikle biyoloji ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– El becerisi gelişmiş,
– Başkalarını anlayabilen ve onlara yardım etmekten hoşlanan,
– Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Fizyoterapistler hastane ve rehabilitasyon merkezleri, özel sağlık kurumları, özel eğitim merkezleri, spor/sağlık merkezleri, profesyonel ve amatör spor klüpleri, huzur evleri, kaplıca/termal tesislerinde vs. görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve sessizdir.

Fizyoterapistler genellikle ayakta ve çeşitli aletleri kullanarak görevlerini yürütürler. Görev sırasında hastalarla, hekimlerle ve diğer fizyoterapistlerle etkileşim halindedirler. Fiziksel kuvvetlerini, seslerini, mimiklerini ve çeşitli aletleri kullanarak yürüttükleri görevleri sırasında tüm sağlık personeli ile iletişim ve etkileşim halinde çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Fizyoterapistlik mesleğinin eğitim süresi 4 yıldır.
– Eğitimleri süresince öğrenciler genel kültür dersleri yanı sıra ağırlıklı olarak meslek dersleri almaktadırlar.
– 4 yıllık eğitimleri boyunca öğrenciler uygulamalı olarak, tanısı konmuş hastalığın değerlendirilmesine olanak veren kas testi, eklem hareketlerinin özel araçlarla ölçümü, kısalık testleri, elektrodiagnostik testleri, günlük yaşam aktiviteleri, hız, endurans, esneklik ölçümleri, antropomorfik ölçümler, fiziksel fonksiyon testleri, duyu-algı-motor bütünleşme testlerini ayrıca dünyaca kabul görmüş rehabilitasyon tekniklerini öğrenirler.
– Isı-ışık, parafin, düz, alçak, orta, yüksek frekanslı akımlar, mekanik araçlar, ortopedik ve nörolojik engelli ve sağlıklı kişilere yönelik özel egzersizler, konnektif doku masajı, manipülasyon ve diğer özel tedavi yöntemlerinin bizzat hasta üzerinde uygulanması yaz ve son sınıf stajlarında yaptırılmaktadır.
– Yaz ve son sınıf stajları, nöromusküler sistem bozuklukları, protez-ortez ve biomekanik, pediatrik nöroloji, iş-uğraşı tedavisi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, mesleki rehabilitasyon, elektroterapi, ortopedi, nöroşirurji, plastik cerrahi ve sporcu sağlığı gibi konuları, ilgili anabilim dallarına bağlı ünitelerde uygulamalı olarak ve bizzat yaparak öğrenirler.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Fizyoterapistler devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde çalışabilirler.
– Fizyoterapinin, tıbbın pek çok alanına uygulanabilen bir bilim olması nedeniyle, fizyoterapistler; nöroloji, nöroşirurji, ortopedi, genel cerrahi, toplum hekimliği, pediatri, kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, romatoloji, kadın hastalıkları ve doğum ve spor bilimleri dallarında hasta tedavisi yapabilir.
– Büyük oranlarda artan trafik ve diğer iş kazaları sonrasında, fonksiyon bozukluklarının kalıcı hale gelmesinin önlenmesi, kişinin bağımsızlığının kazandırılması konusunda fizyoterapistlere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.
– Engellileri topluma kazandırmanın onları üretken işlerde çalıştırmanın bilincine varıldıkça fizyoterapistlerin önemi giderek artmakta ve daha fazla elemana gereksinim duyulmaktadır.
– Toplumun temeli ve koruyucu rehabilitasyon uygulamaları ile engelin, ve bozukluğun önlenmesine yönelik program ve projelerde rol alarak daha sağlıklı topluma ulaşılması ve sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi konusunda katkıda bulunur.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Mesleki eğitim süresince öğrenciler kredi ve burs olanaklarından faydalanırlar. Ayrıca son sınıfta özel hastaları (felçli vb.) evlerinde tedavi etmek suretiyle belli bir kazanç elde edebilirler.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrasında kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan fizyoterapistler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Sağlık Hizmetleri Sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre aylık ücret alırlar. Özel sektörün ilgili birimlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.

Yeni mezun olan ve özel bir işyerinde işe başlayan meslek elemanı en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?