Fiziki Antropolog Nedir?

Fiziki Antropolog Nedir?
İnsanın beden yapısının özelliklerini, tarihsel gelişimi içinde inceleyen, kemik yapısını metrik yöntemlerle ölçen, insanın genetik yapısını esas alarak yaşayan insan gruplarının çeşitliliğinin nedenlerini araştıran kişidir.

Görevleri
– Bir araştırmacı olarak insanın bedensel özelliklerinin evriminin inceler,
– Belli bir toplumda yaşayan insanların beden yapısı özelliklerini saptar,
– Elde ettiği verilere dayanarak, insanların kullanacağı eşyaların ve giysilerin standart ölçütlerinin belirlenmesini sağlar,
– Sporcuların başarılı olabilecekleri beden yapılarına uygun branşları belirlemede gerekli olan antropometrik standartları oluşturmaya çalışır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Fotoğraf makinesi,
– Teyp,
– Kamera,
– Çeşitli büro malzemeleri,
– Film.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Fiziki antropolog olarak çalışmak isteyenlerin;
– Biyolojiye ve sosyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– Araştırma gücü yüksek ve bilimsel meraka sahip,
– Ayrıntılarla uğraşmayı seven,
– Analitik düşünme gücü yüksek,
– Dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çalışmalar gerçekleştirilirken seyahat etmek, uzun süre evden uzak kalmak, değişik kültürler arasında yaşamak gerekebilir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında büro ortamında çalışılması gerekmektedir. Çalışmaları esnasında insanlarla iletişimde bulunulur.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Fizik Antropoloji programında eğitim süresi 4 yıldır. Dört yıllık eğitim süresince Antropoloji Tarihi, Genel Biyoloji, Genetik, Biyolojik Antropoloji, İnsan Irkları gibi dersler okutulmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Fiziki antropologlar; Milli Savunma Bakanlığına bağlı giyim ve araç üretim birimlerinde çalışabilirler. Mimaride ev ve ev eşyalarının, endüstride araç ve gereçlerin kullanacak kişilerin beden yapısına uygun olarak hazırlanmasında ve sporcuların beden yapısına göre en başarılı olacakları dallara yönelerek danışmanlık yapabilirler.

Bunun yanı sıra tabiat tarihi müzelerinde görev alabilirler. Bu bölüm mezunlarının alanlarında iş bulma olanağı kısıtlı olmakla birlikte son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde de görev alabilmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası: Fiziki antropologlar, kamu kesiminde çalışırlarsa 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak genel idare sınıfına göre belirlenmiş olan ücreti alırlar. Özel kesimde çalışanlarsa çalıştıkları işyerine ve yaptıkları işe göre farklı kazanç elde edebilirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?