Fizik Tedavi Teknikeri Nedir?

Fizik Tedavi Teknikeri Nedir?
Hasta veya engelli bireylerin yaşantılarını, her yönüyle sağlam insanlara benzetmek amacıyla, fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarını, fizik tedavi doktoru ve fizyoterapist denetimi ile birlikte yapan kişidir.

Görevleri
Fizik tedavi doktorunun teşhis ve tedavi programına göre;
– Hastalara, hastalık çeşidine göre fizik tedavi uygulaması yapmak için ilgili aletleri hazırlar,
– Hastaya elektroterapi, fizyoterapist olmadığı durumlarda egzersiz ve rehabilitasyon gibi tedavi yöntemleri uygular, fizyoterapist olduğunda ise fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının istemine göre uygun olarak fizyoterapist tarafından verilen görevleri yapar,
– Fiziksel ve fonksiyonel performans/kapasite, günlük yaşam aktiviteleri, ağrı, duyu, yardımcı araç-gereç, ortez-protezlere yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ışığında fizyoterapistin belirlediği rehabilitasyon programını uygular,
– Tedaviye yönelik özel egzersiz ve eğitim programları, fiziksel uygunluk eğitimi, ısı-ışık hidroterapi, elektroterapi, mekanik ve manuel tedaviler, masaj, bağımsız hareketi kolaylaştırıcı düzenlemeler ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımlarını uygulayarak sağlıklı, hasta ve engelli kişilere fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti verir,
– Felçli hastalar için özel tedavi tekniklerini kullanır,
– Sırt ve boyun kireçlenmeleri olanların önce vücutlarının rahatsız bölgelerini ısıveren aletlerle ısıtır, daha sonra çeşitli aletlerle veya elle uyarır, sertlikleri yumuşatır,
– Sürekli akım cihazları ile felçli hastaların sinirlerini gevşetir,
– Felçli hastaları, sıcak su havuzuna yatırarak ve aletlerle hastanın vücuduna su fışkırtarak özürlü bölgenin uyarılmasını sağlar,
– Vücudun hareket yetisi azalmış kısımlarını güçlendirici egzersizler uygular,
– İşlev yetersizliği giderilemeyen veya tümüyle yok olan organların desteklenmesi için takılan yardımcı cihazların (protez veya ortez) kullanımını hastaya öğretir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Enfraruj, ultrasyon,
– Traksiyon aleti,
– Baker, elektrikli stimülasyon aleti,
– Tens, parafin,
– Kum torbaları, ağırlıklar,
– Servikal traksiyon aleti, vakum,
– Lumbal traksiyon aleti,
– Isı-ışık ajanları, elektriksel modaliteler,
– Protez-ortez ve yardımcı araç-gereçler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Fizik tedavi teknikeri olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine özellikle biyoloji ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– El becerisi gelişmiş,
– Başkalarını anlayabilen ve onlara yardım etmekten hoşlanan,
– Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Fizik tedavi teknikerleri hastanelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel sağlık kurumlarında, özel eğitim merkezleri, spor/sağlık merkezleri, profesyonel ve amatör spor klüpleri, huzur evleri, kaplıca/termal tesislerinde görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve sessizdir. Genellikle ayakta ve çeşitli aletleri kullanarak görevlerini yürütürler. Görev sırasında hastalarla, hekimlerle ve fizyoterapistlerle koordinasyon içindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim süresince mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Sağlık Bakanlığı, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde çalışabilirler. Büyük oranlarda artan trafik ve diğer iş kazaları sonrasında, fonksiyon bozukluklarının kalıcı hale gelmesinin önlenmesi, kişinin bağımsızlığının kazandırılması konusunda bu elemanlara büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Engellileri topluma kazandırmanın, onları üretken işlerde çalıştırmanın bilincine varıldıkça bu alanda çalışanların önemi giderek artmakta ve daha fazla elemana gereksinim duyulmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar Vakıfların kamu, özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonunda devlet hastanelerinin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinde çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Hastane döner sermayesinden yaralanabilirler. Özel fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. İlk işe başlayışta asgari ücretin 2 katı civarında ücret alınmakta, zamanla bu ücret artabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?