Finans Uzmanı Nedir?

Finans Uzmanı Nedir?
Bankalara veya finans kurumlarına kredi almak üzere başvuran firmaları, mal ve para kaynakları yönünden (para, sermaye, mal varlığı vb.) değerlendiren ve en uygun finansal destek seçeneğine karar vermesinde firmaya danışmanlık yapan kişidir.

Görevleri
Bankalarda veya danışmanlık şirketlerinde görev yapan finans uzmanı;
– Kredi isteminde bulunan firmaların finans tablolarının analizini yapar,
– Hangi alanlara yatırım yapılırsa ne ölçüde kar elde edileceğini inceler ve bu doğrultuda önerilerde bulunur,
– Firmayı üretim yapma ve aldığı krediyi ödeyebilme gücü yönünden değerlendirir,
– Firmanın likidite politikası dahil finansal planlamasını yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– Çağdaş iletişim araçları (faks, telefon, teleks),
– Finansal tablolar, faaliyet raporları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Finans uzmanı olmak isteyen kişinin;
– Sayısal düşünme gücüne sahip,
– Finansal konulara ilgi duyan,
– Bütün içinde parçayı kavrayabilen özelden genele ulaşabilen,
– Değişik görüş ve yeniliklere açık olabilen,
– Çabuk ve doğru karar verebilen,
– Tertipli ve düzenli çalışabilen,
– İkna gücü ve sorumluluk duygusu yüksek kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Bankalarda, finans kuruluşlarında veya danışmanlık merkezlerinde çalışan finans uzmanı görevini büro ortamında yürütür ve birinci derecede verilerle ilgilidir. Çalışırken düşünme, araştırma gibi zihinsel faaliyetlerde bulunur. Müşterilerle ilgilenirken sözel olarak onları ikna etmeye çalışır.

Finans uzmanı; firma sahipleri, muhasebe müdürleri ve üst düzey yöneticilerle, firmaların finansman müdürleriyle, firmaların üretim müdürleriyle, bankaların istihbarat birimi çalışanlarıyla ve müşterilerle iletişimde bulunur.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası, muhasebe–finansman gibi bölümlerinden mezun olanlar finans kurumlarında çalışmaya başladıktan sonra, kurum içerisinde eğitim verme imkânı varsa orada, yoksa belli bir ücret karşılığı özel eğitim kurumlarında finans uzmanlığı için, gerekli formasyonları kazandıracak geliştirici eğitime tabi tutulurlar.

Eğitimin süresi Tezli Yüksek Lisans Programlarında 2 yıl, tezsiz yüksek lisans programlarında ise 1 yıl olup, özel kurum ve kuruluşlarca yürütülen eğitimlerde ise belirli bir süre yoktur.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Sermaye Piyasası Kurulu, bankalar gibi kamu kuruluşları ile özel sektörde çalışırlar. Ülkemizde, son yıllarda yatırıma yönelik girişimcilerin her geçen gün artıyor olması; ekonomimizin dünya piyasasına açılma eğilimi finans sektörünün tüm Türkiye genelinde büyüyerek, genişleyerek yayılmasını sağlamaktadır. Her geçen gün meslek elemanlarının çalışma alanı genişlemektedir.

Bölüm mezunlarının hem geniş hem spesifik çalışma alanları ve iş olanakları mevcuttur. Çok yakın bir gelecekte ülkemizde bankalar, borsalar ve tüm mali kurumların gerek boyut, gerekse teknoloji açılarından çok önemli büyümelere ve gelişmelere sahne olacakları güncel bir tartışma ve tahmin konusudur. Bu çalışma alanında bilgisayar ve İnternet teknolojisinin kullanımı sınırsız bir şekilde gelişmekte, sibernetiğe meraklı gençler için çok cazip fırsatlar sunulmaktadır.

Çağdaş mesleki bilgi ile donanmış, bilgisayar uygulamaları yapma olanakları bulmuş bölüm mezunlarının bu ortamda geniş ve cazip iş ve çalışma olanakları bulacaklarını tahmin etmek zor değildir. Ayrıca, bankalar, borsalar ve mali kurumların dışında reel ekonomi firmaları bünyelerinde de paralel olarak aynı uzmanlık alanlarına büyük gereksinim duyulacaktır. Mezunlar finans uzmanı, portföy yöneticisi, yatırım projesi uzmanı, borsa uzmanı, bankacılık ve para ekonomisti, dış ticaret uzmanı, banka yöneticisi sıfat ve unvanları ile yönetici veya serbest meslek sahibi olarak bir gelecek elde edebilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Finans uzmanı olunmadan önce, kurumun elemanı olarak çalışılmasından dolayı, çalışılan kurumun uyguladığı ücret sistemine göre, asgari ücretten az olmamak üzere gelir elde edilir.

Eğitim Sonrası: Eğitimi tamamlayan meslek elemanları uzman yardımcısı olarak göreve başlarlar, asgari ücretin 4 veya 5 katı arasında ücretle çalışırlar. Uzman olarak çalışanlar ise asgari ücretin 6 veya 8 katı arasında kazanç elde ederler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?