Fermantasyon Teknikeri Nedir?

Fermantasyon Teknikeri Nedir?
Fermantasyon teknikeri, çeşitli tarımsal ürünlerden mayalandırma yoluyla sirke, alkollü içki, turşu, boza gibi gıda maddelerinin elde edilmesi için çalışan kişidir.

Görevleri
Fermantasyon teknikeri,
– Mayalandırılacak tahıl veya meyvelerin kalitesini kontrol eder,
– Meyve veya tahılın filizlendirilmesi, karıştırılması, preslenmesi ve mayalandırılması işlemlerinde gıda mühendisine yardım eder,
– Elde edilen ürünün asit derecesini ve kalitesini kontrol eder,
– Tüketime hazır hale gelen ürünün pazarlanmasında görev alır,
– Hijyen (sağlık kuralları) ve sanitasyon (halk sağlığını koruma tedbirleri) sağlanmasında yardımcı olur.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Fermantasyon tankları,
– Kalibrasyon (boyutlandırıcılar),
– Filitrasyon (durultma) üniteleri,
– Şişeleme makineleri,
– Destilasyon üniteleri,
– Pastorizatörler,
– Fiziksel ve kimyasal etki yapan katkı maddeleri,
– Separatörler,
– Presler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Fermantasyon teknikeri olmak isteyen bir kimsenin;
– Biyolojiye ilgi duyması,
– Dikkatli, sorumluluk sahibi ve tedbirli olması gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Fermantasyon teknikerleri, gıda maddeleri üreten fabrika veya atölyelerde görev almaktadırlar. Çalışma yeri nemli ve gürültülü olup mayalanma işlemlerinden kaynaklanan yoğun bir koku vardır. Fermantasyon teknikeri; gıda mühendisleri, teknisyenler ve işçilerle işbirliği halinde çalışır. Bu meslek elemanları, meyve ve tarım ürünlerinin işlenmesi sırasında çeşitli makineleri kullanırlar. Gıda ve ziraat mühendisleriyle yakın işbirliği içerisindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Derslerin üçte biri oranında işletmelerde uygulama yapılır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Fermantasyon teknikerleri, alkol imal edilen fabrikalarda, turşu ve zeytincilik (salamura) yapılan yerlerde çalışabilirler. Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğüne (TTA) bağlı şarap, bira ve diğer içki fabrikalarında çalışabilirler.

Aynı alanda faaliyet gösteren özel kesime bağlı üretim yerlerinde de çalışabilecekleri gibi kendi alanlarında küçük işletmeler açıp çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun her yıl belli oranlarda vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası: Öğrenimi tamamlayıp çalışma hayatına atılanlar asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı arasında ücretle işe başlamaktadırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?