Farmakolog Nedir?

Farmakolog Nedir?
İlaçların ve diğer maddelerin insanlar ve hayvanların organları, hücre ve dokuları üzerindeki etkilerini araştıran, yeni tıbbi ilaçlar geliştiren kişidir.

Görevleri
– Hangi hastalıklarda, hangi ilaçların kullanıldığını araştırır,
– İlaçların, metabolizma, hücre büyümesi, üreme, dolaşım, solunum ve sindirim sistemleri üzerinde, etkinliğini laboratuarlarda klinik deneylerle araştırır,
– Eczacı ve tıp doktorları ile işbirliği yaparak insanlar ve hayvanlar üzerinde ilaçların denenmesini sağlar,
– İlaçların geliştirilmesinde, ilaç potansiyeli ve üretim metotlarının standardizasyonunda endüstriyel eczacılarla ortaklaşa çalışma yapar,
– Yiyecek koruyucuları, renklendirme maddeleri, toksik gazlar ve deterjanların ve diğer vücuda alınan maddelerin insan dokuları ve organlarına ne gibi etkileri olduğunu laboratuarlarda araştırır,
– Kanda ilaç düzeyini belirler.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Deneysel araçlar (mikroskop, tüpler, vb.),
– İlaç hammaddeleri,
– Çeşitli ilaçlar,
– Kimyasal maddeler,
– Laboratuar hayvanları (kobaylar),
– Bilgisayar ve donanımları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Farmakolog olmak isteyenlerin;
– Güçlü bir belleğe sahip,
– Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı,
– Bir konuyu derinliğine araştırmaya ilgili ve istekli,
– Objektif, sabırlı kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir etmendir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Farmakologlar genellikle üniversitelerde, hastanelerde ve ilaç endüstrisinde görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz fakat ilaç ve kimyasal madde kokuludur. İş oturarak yapılır. Kişi meslektaşlarıyla iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Tıpta uzmanlık eğitimi : 3 yıl,
Tıp fakültelerini bitirenlerin doktora eğitimi : 4 yıl,
Eczacılık fakültelerini bitirenlerin yüksek lisans eğitimi : 2 yıl,
Doktora eğitimi : 4 yıl sürelidir.
Eğitim süresince; Genel Farmakoloji, Kardiyovasküler Sistem, Otonom Sinir Sistemi, Endokrin Sistem, Nörofarmakoloji, Gastrdantestinel Farmakoloji, Bio İstatistik, Bilgisayar Kullanımı, Organ Banyosu Kullanımı, Deney Hayvanlarının Bakımı ve Cerrahi Müdahalesi (beyne girme, damara girme, karın içi organların ayrılması), Kanda İlaç Düzey Tayini gibi konuları öğrenir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
İleri bir uzmanlık eğitimi olduğu için işsiz kalma riski yoktur.
– Farmakologlar, meslek eğitimi bittikten sonra, tıp fakültelerinde araştırma görevlisi olarak kalabilirler.
– Hıfzısıhha kurumunda (gıda, su denetimi bölümünde) çalışabilirler.
– İlaç şirketlerinde tıbbi müdür, ürün sorumlusu veya araştırma-geliştirme laboratuarında çalışabilirler.
– Tekrar eğitim alarak tıbbın başka bir dalına geçebilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Doktora süresi boyunca “Araştırma Görevlisi” kadrosundan maaş alırlar. Uzmanlık eğitimi alanlar, “Doktor” kadrosundan maaş alırlar.

Eğitim Sonrası: Kamu kesiminde net asgari ücretin yaklaşık 4 katı civarında, Özel sektörde (ilaç firması) net asgari ücretin yaklaşık 6 katı civarında, maaş alırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?