Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı Nedir?

Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı Nedir?
Hasta ve hasta yakını haklarını göz önünde bulunduran, hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakımı yapabilen eğitimli sağlık elemanıdır.

Görevleri
– Hekim tarafından yazılı olarak verilen tedavileri belirlenen esaslar doğrultusunda uygular. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.
– Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, ilgili hekim ile durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.
– Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.
– Hastanın bulunduğu ortamı uygunluk yönünden değerlendirir ve gerekli düzenlemelerin (ısı, ışık, havalandırma, hijyen, tekstil, zemin duvarlar vb.) yapılmasını sağlar.
– Hasta bireyin ve ailesinin eğitim ve danışmanlık ihtiyacının belirlenmesi ve yerine getirilmesini sağlar.
– Hastanın her türlü hareket gereksinimini yerine getirir, yatak içi-dışı egzersizlerini yaptırır. Hastanın mobilizasyonunu sağlar.
– Hastanın her türlü bakım ve tedavi gereksinimlerini karşılar ve kayıt eder.
– Hastalara ilkyardım uygulamalarını yapar.
– Hastalara meşguliyet terapisi verir.
– Evde bakım hizmetleri ile ilgili olarak her türlü araç-gereci inceler, kontrol eder ve eksiklikleri ilgili birimlere bildirir.
– İzin, rapor ve benzeri durumlarda yerine vekalet edecek kişiyi önerir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Tansiyon aleti, ateş ölçer (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı,
– Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda,
– Pansuman alet-gereçleri ve malzemeleri,
– Aspiratör,
– Ameliyatta gerekli diğer malzemeler,
– Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;
– Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
– Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını anlayabilen,
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Çabuk ve doğru karar verebilen,
– Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahip olan,
– Tedbirli, tertipli,
– Soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı evde, resmi veya özel hastanelerde, dispanserler, bakım merkezleri ve aile hekimliklerinde görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitimi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki hastaya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, hastanın evini düzenleme, korumalı meskenler v.b. uzman gözetiminde çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: İşletmeler ve kurumlar staj yapan öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedirler. Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Özel sektörde asgari ücret, kamu kurumlarında ise henüz Sağlık Bakanlığı tarafından bir atama yapılmadığı için net bir ücret söz konusu değildir. Kişilerin evinde verilen bakımda günlük karşılığında çalışılabilirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?