Ev ve Kurum Hizmetleri Elemanı Nedir?

Ev ve Kurum Hizmetleri Elemanı Nedir?
Var olan kaynaklardan en üst düzeyde yararlanarak ev, kurum ve kuruluşlarda belli bir düzen oluşturan, aile bütçesini düzenleyen, evin temizliğini ve güvenliğini sağlayarak sağlıklı mekânlar haline getirmek için ev işlerini yürüten kişidir.

Görevleri
– Çalışma programı yapar,
– Ekipmanları hazırlar,
– Ev, kurum ve kuruluşun genel tüm temizliğini yapar,
– Menü planlar ve hazırlar,
– Yiyecek alış-verişi yapar,
– Yiyecek, içecek hazırlar,
– Bütçeyi ayarlar,
– Konut planlama – dekorasyonu yapma
– Yiyecek-içecekleri depolar,
– Ev, kurum ve kuruluşların düzenini sağlar,
– Satınalma/kiralama, taşınma ve düzenleme işlerini yürütür,

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Temizlik araç ve gereçleri,
– Mutfak araç ve gereçleri (fırın, mutfak robotu, bıçak vb.),
– Bakım onarım araç ve gereçleri (tornavida, pense vb.),
– İş eldiveni ve maskesi,
– Fırça, tel ve deterjanlar
– Gerekli olması durumunda iş kıyafeti

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Ev ve Kurum Hizmetleri Elemanı olmak isteyenlerin;
– Dikkatli, temiz ve düzenli,
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Programlı çalışmayı seven,
– Etkili iletişim kurma becerisine sahip,
– Hızlı ve doğru karar verebilen,
– Zaman ve enerjiyi iyi değerlendiren
– Problemleri kendi başına çözebilen,
– Güvenilir ve sabırlı ,
– Ev ve aile ile ilgili konulara ilgisi olan, Kişiler olması gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Ev ve kurum hizmetleri elemanları yurtlarda, otellerde, kreşlerde, hastanelerde, çiftliklerde ve huzurevlerinde, kısaca evin fonksiyonunu üstlenen her türlü kamu kuruluşunda veya özel kuruluşunda görev yapmaktadırlar. Çalışma ortamı kurumlar ve evler olduğundan genellikle kapalıdır. Çalıştıkları kurumun özelliğine göre dönüşümlü olarak gece ve/veya gündüz çalışırlar. Ortamda bulunan diğer kişilerle sürekli bulunurlar. Çalıştıkları kuruma göre belirli bir iş yeri kıyafeti giyebilirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir. Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.
Ayrıca üniversitelerin ön lisans bölümlerinde de eğitim verilmekte olup eğitim süresi 2 yıldır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Ev ve kurum hizmetleri çoğunlukla büyük çiftlik evlerinde, konaklarda, sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ailelerde, ev işlerini yürütemeyecek derecede beden sağlığı yerinde olmayan ailelerde, hastane, okul, yurtlar, kreş, aile yaşam merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde, tatil köyü, otel, motel, organizasyon firmalarında, huzurevi vb. kurum ve kuruluşlarda talep edilen bir hizmet sektörüdür. Mesleğin tanınırlığının artmasına paralel olarak iş bulma olanakları da artabilecektir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücret ve üzerinde olur, ancak işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?