Etnolog Nedir?

Etnolog Nedir?
Geçmişte yaşamış ve halen yaşamakta olan kültürlerin kaynağını, oluşumunu, yeryüzünde yayılış ve farklılaşmalarını, aralarındaki bağlantıları, birbirleri ile etkileşimlerini karşılaştırmalı inceleyerek, insanlığın kültür tarihini aydınlatmaya çalışan kişidir.

Görevleri
– Kültürleri, kültürel göçleri, kültürün genel gelişimi ve değişimini araştırır. Araştırmalarını konusuna göre sosyal ve politik örgütlenme geleneksel hukuk ve eğitim, kültür, kişilik ilişkileri, inanç sistemleri gibi konularda yoğunlaştırır.
– Gözlemlerini görsel ve işitsel bantlara kaydeder.
– Çeşitli kültürlerin nasıl yapılandıkları ve nasıl işlediklerini saptamak amacıyla topladığı bilgileri sistemli bir biçimde karşılaştırır, sınıflandırır ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Teyp,
– Kamera,
– Film,
– Bilgisayar,
– Çeşitli büro malzemeleri,
– Fotoğraf Makinesi,
– Konusu ile ilgili basılı kaynaklar, gözlem ve araştırma raporları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Etnolog olmak isteyenlerin;
– Genel akademik yeteneğin yanı sıra güçlü bir sözel yetenek, bir bellek ve dikkate sahip,
– Araştırma-inceleme yapmaktan hoşlanan ve okumayı seven,
– İnsanlarla ilişki kurmayı seven, onların davranışlarını ve yaşama şeklini sabırla incelemeye meraklı ve incelediği olaylar arasında bağlantı kurabilme, bunlardan sonuç çıkarma yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
– Değişik kültürlerden insanlarla iletişimde bulunulur.
– Çalışmalar gerçekleştirilirken seyahat etmek, uzun süre evden uzak kalmak, değişik kültürler arasında yaşamak gerekebilir.
– Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında, büro ortamında çalışılmaktadır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Etnoloji programında eğitim süresi 4 yıldır.
– Dört yıllık eğitim süresince; Eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı alınmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Etnologların alanlarında iş bulma imkanı kısıtlıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile müzelerde görev alabilirler. Son yıllarda uluslararası firmalarda da çalışabilmektedirler. Kültürel yapıya göre toplumların tercihlerinin belirlenmesi amacıyla özellikle satış-pazarlama bölümlerinde görev almaktadırlar. Etnologlar üniversiteler ve araştırma kurumlarında araştırmacı ve öğretim elemanı olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası, asgari ücretin 2,5-3 katı dolayında maaş almaktadırlar. Alınan ücret, bulunulan konum ve çalışma sürelerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?