Et ve Ürünleri Teknikeri Nedir?

Et ve Ürünleri Teknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri Nedir?
Et ve et ürünlerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve tüketiciye ulaşması işlemlerini yürüten kişidir.

Görevleri
Et ve et ürünlerinin;
– Ambalaj materyalini seçer ve ambalajlama yapımını kontrol eder,
– Sağlık açısından ürünlerin zararlı olup olmadıklarını belirlemek için fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizler yapar,
– Kaçak kesimlerin önlenmesi için tedbir alınmasında yardımcı olur,
– Etin teknolojik kurallara göre üretilmesini sağlar ve uygular, depolama şartlarını belirler (sıcaklık, nisbi nem, hava hızı),
– Sucuk, salam sosis vb. üretiminde teknolojik şartları sağlar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Laboratuvar malzemeleri,
– Fiziko-kimyasal, duyusal analiz cihazları,
– Kimyasal maddeler
– Bilgisayar

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Et Endüstrisi teknikeri olmak isteyenlerin;
– Kimya ve biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
– Görme, tat ve koku alma duyuları gelişmiş olan,
– Dikkatli ve sorumluluk sahibi, kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Et Endüstrisi Teknikerleri et işletme laboratuvarlarında ve et ürünleri üreten fabrikalarda görev yaparlar. Laboratuvar ortamı temiz ve üretim yapılan yer de sağlığa uygundur. Bu meslekte çalışan elemanlar Veterinerler, Gıda Mühendisleri, Kimya Mühendisleri ve Biyologlarla iletişimde bulunurlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Bu mesleğin eğitimi lise eğitimi üzerine 2 yıldır. Eğitim süresince; Et ve ürünleri teknolojisi programı ön lisans düzeyinde 4 yarı yıllık dönemlerden oluşmaktadır. I.yılın sonunda 8 hafta, 2.yılın sonunda 7 hafta staj yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Et ve Ürünleri teknikerleri, et sanayii ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman Bakanlığı Hayvan Sağlığı Bölümü, Et ve Balık Kurumu, belediye mezbahaları ve özel sektör kuruluşlarında yem fabrikaları, tavuk çiftlikleri, beyaz et fabrikaları, alabalık üretim tesisleri, özel çiftlikler, et işletmeleri, sucuk-salam-sosis imalathaneleri vb. iş bulabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir. Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Kredi ve Yurtlar kurumuna ait yurtlarda barınma ihtiyacını giderebilirler. Ayrıca kamu ve özel kuruluşların sağladığı burs imkânlarından yararlanabilmektedirler.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası mezunların ücret düzeyi özel sektörde işletmenin büyüklüğüne, kişinin iş deneyimlerine ve bölgesel arz-talep koşullarına göre değişkenlik taşımaktadır. Ortalama asgari ücretin 3-4 katı arasında ücretler değişmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdamlarında ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ücret alırlar. Kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlara göre ücret artışları yapılmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?