Ergoterapist Nedir?

Ergoterapist Nedir?
Kişilerin yaşam rolleri ve bunlarla ilgili olarak kendine bakım ve üretici faaliyetler, oyun ve serbest zaman aktivitelerini kullanarak sağlık ve iyi olma halini, bağımsız yaşam ve toplumsal katılımlarını arttıran kişidir.

Görevleri
– Bireyin ev, iş ve okul ortamlarında fonksiyonel potansiyelini
değerlendirerek performansını en üst düzeye çıkarmak ve çevreye uyumunu sağlamak için önerilerde bulunur.
– Bireylerin hastalık ve engellilik sonucu ortaya çıkan fonksiyonel sınırlılıklarını değerlendirir, günlük faaliyetlerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamaları yapar.
– Bireylerin hastalık ve engellilik sonucu fonksiyonel seviyelerini değerlendirir, günlük aktivitelerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamalar yapar.
– Hastaların duygusal, psikososyal, gelişimsel ve fiziksel yeterliliklerini mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri kullanarak değerlendirir.
– Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamaya yönelik yöntemler ile yardımcı araç-gereçleri belirler ve kullanımını öğretir.
– Bireysel ve grup olarak amaca yönelik mesleki, sosyal, sanatsal, oyun ve eğitim aktivitelerini rehabilitasyon programları içinde planlar ve uygular.
– Duyusal işlem bozukluğu olan tüm bireylere duyu algı motor bütünleşme ile ilgili değerlendirmeleri yapar ve müdahale programını uygular.
– Kişilerin topluma katılımını etkileyen kişisel çevresel ve aktivite performansına ait engelleri değerlendirir ve toplumsal katılımı arttırıcı müdahale yaklaşımlarında bulunur.
– Dışlanmış bireylerin topluma kazandırılması için gerekli değerlendirme yapar ve rehabilitasyon programlarını uygular
– Engelli ve Dezavantajlı bireylerin çalışma kapasitesini değerlendirir ve mesleki rehabilatasyon uygular, yardımcı teknoloji kullanımı için eğitim verir.
– Engelli, yaşlı, çocuk ve dezavantajlı tüm gruplar için aile ve bakım verenlere eğitim yapar.
– Erken müdahale programlarında duyu algı bilişsel gelişimi değerlendirir ve koruyucu, destekleyici ve iyileştirici müdahale programlarını uygular.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Pozisyonlama araçları(Destekleme oturma sandalyeleri (Masalı), Destekli ayakta durma sandalyeleri)
– Günlük yaşam aktivite ekipmanları(Adapte edilmiş banyo, mutfak ekipmanları, Günlük yaşamı kolaylaştırıcı araçlar, Giyinme, kendine bakım ve ev işleri için kendine yardım araçları)
– Değerlendirme Araçları, Parmak becerilerini, el fonksiyonları, çalışma kapasitesini değerlendirme araçları, Çalışma postürlerini değerlendirme seti, Bilişsel değerlendirme test ve araçları, Duyu değerlendirme sistemi, Görsel algı değerlendirme araçları, Dinamometre, goniometre, Psikososyal beceri değerlendirme araçları)
– Tedavi araçları(Üst ekstremite ve gövde hareketlerini çalıştırmak için tedavi ekipmanları, El becerilerini geliştirici araçlar, Ayarlanabilir yatak ve metler, Çok amaçlı aktivite masası, Rekreasyon için malzemeler( oyun hamuru, kum masası, yap boz, renk ve şekil eşleştirme araçları boya malzemeleri, basket potası, hedef tahtası, Az görenler için CCTV okuma aracı, büyüteç, zıt renkli aktivite materyalleri, Sanala gerçeklik uygulama araçları, Bilgisayarlı bilişsel eğitim programları, Ortezler)
– Duyu motor eğitim(Egzersiz topları, Salıncak, Trambolin, Top havuzu, Kaydırak, Denge tahtası, Kaykay, Rampa, Tırmanma barları, Yürüme bantları, Fırça setleri, Taktil uyarı topları, Vibrasyonlu duyu oyuncakları, Sesli çıngırak ve oyuncaklar, Işık veren araçlar, Müzik sistemi)

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Ergoterapist;
– Problem çözme becerisi olan,
– Yeniliklere açık,
– Ayrıntılara dikkat edebilen,
– El becerisi olan,
– Psikoloji, biyoloji ve sağlık alanına ilgili,
– Sanatsal aktivitelere meraklı,
– Sabırlı, sakin, hoşgörülü,
– Başkalarını anlayabilen (Empati kurabilen),
– Yardımsever,
– Sorumluluk duygusu yüksek, hijyene önem veren,
– Etkili iletişim kurma becerisine sahip,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Programlı çalışmayı seven, kimseler olması gerekir

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Ergoterapist, hastaneler, huzurevleri rehabilitasyon merkezleri ve toplum ruh sağlığı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri nde görev yapar ayrıca yaşam alanlarındaki fiziki engellerin tespiti ve düzeltilmesi ile dezavantajlı kişilerin toplumsal katılımı için sosyal alanlar ev iş ve okul ortamında çalışırlar.

Ergoterapist, hastaneler ve rehabilitasyon merkezi gibi kapalı mekanlarda görev yapar. Ayrıca hastanın bulunduğu açık alanlarda da (bahçe, sosyal alan) faaliyetlerini sürdürebilir. Çalışma ortamı oldukça güvenli, temiz ve sterildir.

Çalışırken genellikle ayakta veya oturarak çeşitli aletler kullanırlar. Birinci derecede ilgilendiği alanlar bireyler onların çevreleri ve görev sırasında hekimler, fizyoterapistler, meslektaşları, her yaş grubundaki hastalar, özürlüler ve yaşlılar dezavantajlı kişi ve topluluklar ile sürekli iletişim halindedir. Dikkat gerektiren bir çalışma gerçekleştirirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Psikoloji, Anatomi, Fizyoloji, Engellilik Sosyolojisi, Ergonomi, Psikososyal ve Mesleki Rehabilitasyon, Evrensel Tasarım, Yardımcı Teknoloji Toplum Temeli Rehabilitasyon, Günlük Yaşam Aktiviteleri Kognitif Rehabilitasyon, Geriatride Ergoterapi, Psikiyatride ergoterapi vb. dersleri bulunmaktadır.
– Eğitim süresince mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Eğitim süresi boyunca zorunlu 2 ve 3 sınıf yaz ve son sınıf stajları yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Hastaneler, sağlık merkezleri, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bağımsız yaşam merkezleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, sosyal aktivite merkezleri, hastanın kendi evi ve iş yeri, halk sağlığı ve iş sağlığı merkezleri, özel okullar ve fabrikalarda, korumalı iş yerlerinde ve mesleki rehabilitasyon merkezlerinde iş bulabilirler.

Ülkemizde yetişmiş ergoterapist sayısı 500’den daha azdır. İhtiyaç bulunan ergoterapist sayısı ise 5000-10 000 arasındadır. Bu nedenle iş bulma olanakları geniştir ve meslekte hızla yükselme şansı bulunmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar Vakıfların kamu, özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Özel sektörde çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İlk işe girişte asgari ücret düzeyinde kazanç söz konusudur. Daha sonraki kazanç ise asgari ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?