Enformasyon Teknolojileri Uzmanı Nedir?

Enformasyon Teknolojileri Uzmanı Nedir?
Bilgisayar işletim sistemlerini, farklı programlama dillerini, internet teknolojilerini ve web tekniklerini kullanarak her türlü işletmenin bilgi sistemlerini tasarlayan, geliştiren, yöneten ve bakımını yapan kişidir.

Görevleri
– Kurumların ihtiyaçlarını dikkate alarak bilgi sistemlerini geliştirmek veya yönetmek için iş analizleri yapar,
– Gerekli bilgi sistemlerini tasarlar,
– Bilgi sistemlerine yönelik ürün tasarlar,
– İşletmelerin ihtiyaçlarına göre bilgisayar yazılımı yapar,
– Bilgisayar yazılımlarının güncellemelerini ve bakımını yapar,
– Web sitesi tasarlar,
– Web tabanlı uygulamalar geliştirir,
– Masaüstü uygulama sistemleri oluşturur,
– Yüksek düzeyli programlama sistemleri kullanır ve geliştirir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar
– İşletim sistemleri
– Paket programlar
– İnternet
– Veri depolama sistemleri
– Haberleşme sistemleri
– Bilgisayar malzemeleri (Yazıcı, tarayıcı vb.)

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Enformasyon Teknolojileri Uzmanı olmak isteyenlerin;
– Sayısal yeteneği olan,
– Matematiksel kavramlarla düşünebilme ve problem çözme yeteneğine sahip,
– Bilgisayar teknolojileri ve bu konuda yapılan çalışmalara ilgi duyan,
– Yönetim ve işletmecilik alanına ilgi duyan,
– Bildiklerini başkalarına aktarabilen ve ikna yeteneği olan,
– Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan,
– Gelişime ve araştırmaya açık olan,
– Yabancı dil (İngilizce) bilgisine sahip kişiler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Genellikle büro ortamlarında çalışılmaktadır. Kişi tek başına veya bir ekip halinde çalışabilir. Üst düzey yönetimle ve müşterilerle iletişim halinde olunan ve proje dolayısı ile seyahat gerektirebilen bir meslektir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi, 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır. Eğtitim süresince meslek dersleri ağırlıklı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Genellikle özel sektörde olmakla birlikte, kamu sektöründe de çalışmaktadırlar. Kişi bir iş yerine bağlı olmaksızın veya kendi işyerini kurarak da çalışabilmektedir. Yönetim ve bilişim alanlarında alınan eğitim nedeni ile pek çok sektörde geleceğin mesleği olarak gösterilmektedir. Endüstride bilgi teknolojileri uygulamalarının artması ile mezunlara doğan iş olanakları sürekli artmaktadır

– Hemen hemen tüm üretim ve hizmet sektörü, sağlık hizmetleri, turizm, bankacılık, finans ve her ölçekteki işletmede enformasyon teknolojileri artan bir oranda kullanılmaktadır. Bu gelişme de sürekli yeni iş olanakları yaratmaktadır.

– Bilgisayar ağ yönetimi, sistem analizi ve tasarımı, e-ticaret, veritabanı sistemleri, web tasarımı ve yönetimi, yazılım geliştirme, danışmanlık gibi çok geniş bir alanda çalışabilme imkânına sahiptirler.

– Mühendislik unvanı taşımamasına rağmen bilgisayar ve yazılım mühendislerinin yaptıkları işlere ilave olarak finans ve muhasebe alanlarında da almış oldukları eğitimler nedeni ile iş bulma olanakları çok daha geniştir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün sağladığı öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlarının veya eğitim görülen özel üniversitelerin sağlamış olduğu burs imkânlarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Yapılan araştırmalarda meslek mensuplarının kazanç durumları asgari ücretin 3 ile 10 katı oranında değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir. Meslek mensuplarının özgün yazılımlar ve programlar yapması ve geliştirdikleri ürünlerin sayısının artması durumunda çok yüksek oranlarda kazanç elde edebilirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?