Enerji Tesisleri İşletme Teknikeri Nedir?

Enerji Tesisleri İşletme Teknikeri Nedir?
Konvansiyonel (kömür, doğalgaz vb kullanan) ve yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş, rüzgar, hidroelektrik vb) elde edilen enerjinin yeterli kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevre ile uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması, kontrolü ve ekonomik olarak kullanılması sürecinde mühendise yardımcı olan elemandır.

Görevleri
– Enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin üretim ve son kullanıcıya ulaştırma sürecinin planlanmasında çalışır,
– Çalıştığı enerji tesisinin işletmesine destek olmak amacıyla tesiste gerekli kontrolleri yapar, önemli verileri takip eder ve kaydeder ve yönetime bilgi verir.
– Tesisle ilgili iyileştirme ve bakım ihtiyaçlarının belirlenmesine destek olur
– Enerji verimliliği etütlerine dair ölçümleri yapar ve raporlarını hazırlar.
– Bina veya tesislerde yapılacak enerji etüdü çalışmalarına yardımcı olur
– Etütlere ilişkin raporları hazırlar,
– Gerekli ölçümlerin yapılmasında kullanılan aletleri hazırlar,
– Bağlı bulunduğu amire etütler hakkında bilgi verir,
– Sürecin kontrolünü yapar,
– Sürecin iyileştirilmesi konusunda görev alır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– AVO metre (Akım, gerilim, direnç ölçer) ,
– LCR metre (Bobin, kapasite, direnç)
– Aydınlık seviyesi ölçücü,
– Anemometre(Yelölçer),
– Takometre(Devirölçer),
– Enerji analizörü, multimetre

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Enerji tesisleri işletmeciliği meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Yaygın ve yoğun dikkate sahip
– Ayrıntıyı algılayabilen, ifade gücü yüksek,
– Sayısal yeteneğe sahip,
– Tahmin edebilme yeteneğine sahip,
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Programlı çalışmayı seven,
– Uzak görüşlü olan,
– Hızlı ve doğru karar verebilen,
– Teknik alanlara yatkın
– Seyahat etmekten hoşlanan,
– Dikkatli ve sabırlı
– Pratik ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilen kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Enerji Tesisleri İşletmeciliği Meslek Elemanları, binalarda, çeşitli enerji santrallerinde, rafinerilerde, akaryakıt istasyonlarında çalışırlar. Çalışma ortamı enerjinin türüne ve tesisin kurulduğu yere göre değişebilir ancak genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar.

Görevleri gereği seyahat etmeleri gerekebilir. Birlikte görev yaptıkları kimselerle ekip halinde çalışabilir ve zaman zaman müşterilerle iletişime girebilirler. Çalışma ortamında asgari olarak iş güvenliği önlemlerinin alınması gerekir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
– Zorunlu staj süresi 45 iş günüdür.
– Eğitim Süresince bilgisayara giriş, matematik, Türk dili, İngilizce, güzel sanatlar gibi temel derslerin yanında, Enerji tesisleri yönetimi, işletme, enerji taşımacılığı mevzuatı, enerji dağıtım yöntemi, alternatif enerji sistemleri, enerji hizmet pazarlaması gibi alan dersleri verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Günümüzde enerji kaynakları gün geçtikçe daha da azalmakta ve değeri artmaktadır. Bugüne kadar keşfedilmiş her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevre ile uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması gün geçtikçe daha da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde her işyerinde enerji uzmanı veya enerji yeterlik belgesi olan bir yetkin elemanın çalıştırılması mecburiyeti getirilmiş olması, enerji alanında nitelikli insan gücünün önemini daha da artırmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği’ne uyum yasalarının da zorlayıcılığı ile güvenli ve doğru hizmet sunumunun yanı sıra serbest piyasa ekonomisi uygulamaları tüm işletmelerin önceliği haline gelmiştir.

Bu nedenle mezunlar, Petrol ve Gaz Rafineri İşletmelerinde, Yenilenebilir Enerji santralleri(Rüzgar, güneş vb) Ulusal ve Uluslararası Akaryakıt ve Gaz Dağıtım şirketlerinde, Ulusal ve Uluslararası Enerji şirketlerinde, belli bir miktardan çok enerji kullanan tüm kurum ve kuruluşlarda, Akaryakıt ve Gaz Dağıtım İstasyonlarında, Servis İstasyonlarında, akaryakıt ve gaz dağıtım istasyonu olan tüm özel ve kamu sektör birimlerinde, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumunda, bünyesinde akaryakıt istasyonu bulunan konaklama tesislerinde, Lojistik Firmaları ve Ulaşım alanında, özel sektörde enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm alanlar, T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığın bağlı kurumlarında, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Elektrik Üretim A.Ş, Türkiye Elektrik İletim A.Ş, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş, Devlet Su İşleri, Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı, Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş, Türk Petrol Rafineleri A.Ş gibi kurum ve kuruluşlarda iş bulma imkânına sahiptirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.

Eğitim Sonrası: İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücret ve üzerinde olur, ancak işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artmaktadır. Asgari ücretin 2 ila 4 katı arasında değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?