Enerji Sistemleri Mühendisi Nedir?

Enerji Sistemleri Mühendisi Nedir?
Her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konuda strateji geliştiren kişidir.

Görevleri
– Enerji kaynaklarının bütün çeşitlerinin tanımlanması, üretimi, işletilmesi, iletimi, dağıtımı, tüketimi aşamalarında görev alır,
– Ekolojik ve mali açıdan, temiz ve tükenmez enerji kaynaklarıyla ilgili çalışmalar yürütür,
– Yakıt hücreleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, endüstriyel kurutma, dondurma sistemleri ve ısı alanlarında çalışmalar yapar,
– Üreticinin yükünü azaltmak amacıyla enerji tasarrufu, enerji üretiminde verimliliğin artırılması, enerji imkanlarının iyileştirilmesi amacıyla enerji analizi alanında danışmanlık yapar,
– Ayrıca ülkemizin enerji stratejisi ve politikalarının belirlenmesine katkıda bulunur.

Kullandığı Araç ve Gereçler
Enerji dönüşümü
-Birinci sınıf; elektrik üretim santrali (generatör)
-İkinci sınıf ; güneş pilleri, rüzgar tribünleri
-Üçüncü sınıf; yakıt pilleri

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Enerji Sistemleri Mühendisi olmak isteyenlerin,
– Genel akademik yeteneğe sahip,
– Matematik, fizik ve kimya alanlarına ilgili ve yetenekli ,
– Sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlığına sahip,
– Çevre sorunlarına karşı duyarlı,
– Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği olan,
– Yaratıcı, sorgulayıcı, liderlik vasfı bulunan,
– Dikkatli ve sorumluluk sahibi, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çalışma yerlerinde gürültü, radyasyon ve ani ısı değişiklikleri bulunabilir. Yine işin tehlikeleri arasında yakıcı, patlayıcı maddeler bulunması ve elektrik çarpması ihtimali sayılabilir. Çalışırken genellikle meslektaşları, diğer çalışanlar ve müşteriler ile iletişim içindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitimin süresi 1 yılı İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 5 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Başarılı olan öğrencilerin çift anadal ve yandal yapma imkanı da bulunmaktadır

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Günümüzde enerji kullanımında güvenirlik, ekonomiklik ve çevre dostu olma gibi özellikler hedef olarak alınmaktadır. Dünyanın mevcut durumdaki fosil yakıta dayalı enerji sistemi yukarıda belirtilen hedefleri tam olarak sağlamamaktadır. Bu enerji sistemlerini etkin olarak yönetmek için de bilgili ve lider enerji sistemleri mühendislerine ihtiyaç olacaktır. Ancak, bu meslekte mevzuattan kaynaklanan sorunlar olması nedeniyle günümüzde istihdamda sorun yaşanabilmektedir.

Kamuda, az sayıda kadro tahsis edilmekte olup, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ), Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda çalışabilmektedirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Enerji Sistemleri Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Gemi Tesisatı, Tesisat Teknolojisi ve iklimlendirme, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanlarında Öğretmen olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim sırasında staj zorunluluğu (2.sınıftan itibaren 20’şer gün olmak üzere toplamda 60 iş günü) bulunduğundan staj süresince öğrencilere işletmeler kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alınabilir.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermekle birlikte, ilk işe girişte elde edilecek kazanç asgari ücretin 2-3 katı düzeyindedir. Kendi işini kuranların ortalama kazancı ise yaptıkları işe göre değişkenlik gösterebilecektir. Yabancı şirketlerde proje bazlı çalışan mühendislerin daha iyi kazanç sağladıkları gözlemlenmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?