Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni Nedir?

Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni Nedir?
Çalıştığı eğitim kurum yada kuruluşunda endüstriyel teknoloji meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

Görevleri
Endüstriyel Teknoloji alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Endüstriyel teknoloji öğretmeni söz konusu program doğrultusunda;
– Eğitim vereceği grubun düzeyine göre bir çalışma planı yapar.
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır halde bulundurur.
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır.
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır.
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur.
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler ve rehberlik eder.
– Teknolojik gelişmeleri izler, kaydettiği gelişim ve değişimlerin öğretim programına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur.
– Nöbetçi olduğu günlerde okulun düzen ve disiplinini sağlar.
– Sınıf öğretmeni olarak öğrencilere alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, kırtasiye,
– Eğitim araçları, (Tepegöz, Projeksiyon, Video, TV, Bilgisayar vb.)
– Planya, şerit, testere makinesi, zımpara makinesi, kaynak makinesi, sac bükme makinesi, torna makinesi vb. gibi atölye araç-gereçleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine, özellikle fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı,
– Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen,
– Şekil ilişkilerini görebilen,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, hoşgörülü ve sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli
– Araştırmayı seven yaratıcı kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli okullarda sınıf ve atölye ortamında, tam gün çalışır. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı zaman zaman gürültülü ve kirli olabilmektedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Mesleğin eğitimi süresince genel kültür ve pedagojik formasyon derslerinin yanı sıra; Endüstriyel Malzeme Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı, Enerji ve Ulaşım Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı, Elektrik-Elektronik ve Telekomünikasyon Eğitimi Anabilim Dalı, Teknik Çizim ve Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi Anabilim Dalı olmak üzere 4 ayrı anabilim dalına ilişkin alan dersleri vardır.

Dersler, teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Uygulamalar; güç ve enerji, ağaç işleri, metal işleri, elektrik, elektronik, grafik, matbaa, seramik, serigrafi atölyeleri ve bilgisayar laboratuarında yapılan çalışmalarla desteklenmektedir. Öğrenciler bu süreç içerisinde öğretmenlik konusunda uygulamalar da yapmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bölüm Mezunları, İş ve Teknik Eğitimi Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığınca istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, eğitimöğretim sürecinde gördükleri alanlara yönelik olarak özel sektörde iş bulabilmektedir. Ayrıca diğer bölümlerin elektrikle ilgili derslerine girebilirler. Teknoloji ve Tasarım alanının derslerine girebilirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı kredisi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: – Öğretmen olarak görev alanlar maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar.
– Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
– Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında ise aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde değişiklik olabilmektedir.
– Yeni mezun olan ve özel bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?