Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri Nedir?

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri Nedir?
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılan başta tavuk olmak üzere hindi, kaz, ördek, deve kuşu, bıldırcın, güvercin, sülün, keklik ve süs kuşları işletmelerinde üretim, laboratuvar ve kesim aşamasında çalışan kişidir.

Görevleri
Ticari yumurta, ticari broyler, gübre, etlik, damızlık yumurta, kesimhane, laboratuvar vb. üretim yerlerinde;
– Üretimde kullanılacak araç gereçlerin ön hazırlığını yapar,
– Ortamın temiz ve düzenli olmasını sağlar,
– İşletmedeki kanatlı hayvanların bakımı ve beslenmesi ile ilgili çalışmalar yapar,
– Kuluçka çalışması yapar,
– Kesim çalışmalarında görev alır,
– Hastalık belirtisi gösteren kanatlı hayvanların bakımını sağlar,
– En üst düzeyde verim alabilmek için yem analizleri yapar,
– Bakteriolojik ve serolojik analizler için kanatlı hayvanlardan biyolojik materyal alır, analiz için ilgili laboratuarlara gönderilmesini sağlar,
– Ürünlerin pazarlanması çalışmalarında görev alır,
– Sağlık Bakanlığının öngördüğü kalite standartlarına uygun üretim çalışmalarında bulunur ve bunları kayıt altına alır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
Kuluçhane makineleri, yumurta işletme ünitesi, yumurta konvöryelleri ve moba makineleri, kesimhane işletmesi kesim hattı makineleri, bakteriyoloji ve seroloji laboratuvar bölümü elisa cihazları, otoklav ve tüm bakteriyolojik ve serolojik analizler için kullanılacak makineler, yem laboratuvarı tüm yem analizleri için gereken makineler vs.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Biyolojiyi seven ve bu alanda başarılı,
– Hayvan yetiştirmekten hoşlanan,
– İnce ayrıntıları görebilen,
– Yönergelere uygun çalışabilen, sorumluluk sahibi,
– Yaptığı işlerde dikkatli, titiz ve tedbirli,
– Başkalarıyla işbirliği yaparak çalışabilen,
– Yenilik ve gelişmelere açık, zamanı iyi kullanabilen, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Endüstriyel Tavukçuluk Teknikerleri kuluçka, yumurta işletme ünitesi, kesimhane, laboratuvar gibi kapalı ortamda çalışabileceği gibi damızlık kümesleri (talaş altlıklı tozlu), ticari yumurta kümesleri, kafesli hayvan bulunan ortamlarda çalışabilir. Zaman zaman toz ve koku olabilir. Endüstriyel Tavukçuluk Teknikerleri çalışırken, veteriner hekim, ziraat mühendisi, biyolog ve meslektaşları ile birlikte çalışmaktadırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Mesleğin eğitim içeriği; etlik piliç, yumurta tavukçuluğu, hindi yetiştirme, bıldırcın üretimi, yemler bilgisi, kanatlı hayvan besleme, kuluçkacılık, kümes ve ekipmanlar, kesimhaneler, laboratuvar, ürün işleme, tavuk hastalıları ve sağlık koruma gibi temel konuları içermektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Kanatlı hayvan sektörü gelişen bir çalışma alanıdır ve bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Endüstriyel Tavukçuluk Teknikerlerinin, resmi ve özel sektör ile ilgili çiftliklerde, kanatlı hayvan yetiştirmede kullanılan alet ve ekipmanların üretim ve pazarlama birimlerinde iş bulma olanakları vardır. Endüstriyel Tavukçuluk Teknikerleri kendi çiftliklerini kurarak üretim de yapabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Mesleki eğitim süresinde kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler, Kredi Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Eğitim süresince işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler 40 iş günü ücretsiz staj yapmaktadır.

Eğitim Sonrası: Endüstriyel Tavukçuluk Teknikerlerinin kazançları, çalışılan işletmeye ve kişinin bilgi, beceri ve deneyimine göre değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle kazançlarının asgari ücret ila asgari ücretin 2 katı arasında değişmekte olduğu söylenebilir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?