Endüstriyel Tasarım Mühendisi Nedir?

Endüstriyel Tasarım Mühendisi Nedir?
Her türlü endüstriyel sistemin, endüstri ürününün, üretim süreci elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, modelleyen, analiz eden, geliştiren, üretimini planlayan, üretim ve imalat teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonlarını kuran ve geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişidir.

Görevleri
– Ürün ve üretim sistemlerinin, mekanik sistemlerin tasarımını yapar,
– Modelleme ve analiz eder,
– Tasarımı yapılan ürün yada nesnenin ve sistemin imalat sürecinide belirler, tasarlar modeller analiz eder,
– Üretim ve imalat yöntemlerini belirler ve geliştirir,
– Üretim için malzeme seçimi yapar,
– Üretim süreçlerini geliştirir,
– Üretimi planlama ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Çizim gereçleri (T cetveli, pergel, rapido, gönye takımı, metre),
– Karton, köpük, kompozitler, plastik, tahta, metal vb.,
– Ölçme araçları, hesap makinesi,
– Bilgisayar, çeşitli yazılım programları,
– Hızlı prototipleme araçları,
– Test ve kontrol sistemleri
– CNC sistemleri, otomasyon sistemleri
– Çeşitli tezgahlar (imalat için).

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Endüstriyel Tasarım Mühendisi olmak isteyenlerin;
– Şekil ve uzay ilişkilerini algılama yeteneğine sahip,
– Matematik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
– Üretim ve imalat süreçlerinde çalışmaktan hoşlanan,
– Yenilikci ve tasarım gücü yüksek,
– Modelleme ve analizci,
– Hayatı kolaylaştırıcı çözümler bulmayı seven,
– Hızlı ve pratik düşünebilen,
– Görsel sanatlarla ilgili kimseler olmaları gerekir

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Endüstriyel tasarım mühendisleri araştırma geliştirme merkezlerinde, tasarım merkezlerinde, fabrikalarda, üretim ve imalat ortamlarında, ofis ortamında, insan ve ürün olan ortamlarda çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Teknoloji, Mühendislik ve Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinde,eğitim süresi 4 yıldır. Bazı üniversitelerde bir yıl hazırlık sınıfı vardır. Mesleğin eğitimi süresince meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir. Dersler uygulamalı (pratik) ve kuramsal (teorik) olarak sürdürülür, yaz aylarında staj veya işyeri eğitimi zorunluluğu vardır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Endüstriyel tasarım mühendisleri araştırma geliştirme merkezlerinde, tasarım ofislerinde, fabrikalarda, şantiyelerde, enerji santrallarında, entegre tesıslerde ve üretim-imalat süreçlerinde çalışabilirler. Endüstriyel tasarım mühendisleri; çelik yapı projelerinden, kara, deniz, hava ve raylı sistemler aracı tasarım ve üretildiği yerlere, otomasyon, mekatronik ve robotic sistemler, CNC ve 3D yazıcı sistemlere kadar uzanan geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler.

Üretimin, araştırma ve geliştirmenin olduğu her yerde endüstriyel tasarım mühendisi çalıştırılır. Akademik çalışma yapabilirler, Yüksek öğretim kurumlarında gerekli yeterlilikleri sağlayanlar ihtiyaç durumunda akademisyen-öğretim görevlisi olabilirler.

Pedagojik Formasyon alan Endüstriyel Tasarım Mühendisleri Ortaöğretimde alanıyla ilgili bölümlerde öğretmen olarak da çalışabilir. Endüstriyel tasarım mühendisliği, ülkemizde yeni gelişen ve oldukca gereksinim duyulan bir meslektir. Endüstriyel tasarım mühendisleri, kendi adına işyeri açma olanağına sahiptirler. Özellikle tubitak ve sanayi bakanlığı projelerinden hibe destekleri ile teknoloji merkezlerinde CNC sistemleri ve 3D yazıcı sistemleri gibi teknolojik alanlarında çalışabilirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler, eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası: Kamu kesiminde çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasına göre teknik eleman olarak maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Aldıkları ücret, asgari ücretin en az 3- 4 katı kadardır. Özel kesimde çalışanlar, alanlarında çok iyi yetişmek şartıyla, yüksek ücret alabilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?