Endüstriyel Otomasyon Teknikeri Nedir?

Endüstriyel Otomasyon Teknikeri Nedir?
Güncel üretim teknolojileri ile talaşlı makine üretimi sanayi sektöründe mühendis ve teknisyen arasında görev yapan kişidir.

Görevleri
– Talaşlı makine üretimi yapan fabrikalarda mühendis ile teknisyen ve işçiler arasındaki ilişkiyi sağlar,
– Mühendis tarafından hazırlanan üretim planının uygulanmasını sağlar,
– Üretilen ürünün kalitesini kontrol eder,
– İşçi ve teknisyenlerin çalışmalarını denetler,
– Endüstride kullanılan bilgisayarlı sayısal denetimli tezgahların işletim programını hazırlar,
– Bilgisayar destekli teknik resim yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar ve programlama kitapları,
– Ölçme ve kontrol aletleri,
– Bilgisayar, hesap makinesi.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine ve özellikle fiziğe ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
– Mekanik ve üç boyutlu düşünme yeteneğe sahip,
– Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen,
– Dikkatli, sabırlı ve titiz kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çalışma ortamı gürültülü ve kokulu atölye ortamıdır. Çalışırken işçiler ve teknisyenlerle iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Endüstriyel otomasyon teknikeri özel sektörde, küçük ölçekli talaşlı işletmelerde kalite ve işletme müdürü, büyük ve orta ölçekli işletmelerin üretim müdürlüklerinde mühendis yardımcısı olarak görev yaparlar. Endüstriyel otomasyon teknikerleri daha çok endüstrinin geliştiği bölgelerde iş bulma olanağına sahiptirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür. Staj yapılan süre içerisinde öğrencinin, staj yaptığı işletme veya kuruluştan belli bir miktar ücret alması söz konusu olabilmektedir.

Eğitim Sonrası: Eğitimi tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa teknik hizmet sınıfının faydalandığı ücret ve tazminatlardan yararlanırlar. Özel işyerinde çalışanlar için ise kazanç durumu işyerinin büyüklüğüne, faaliyet alanına, çalışanların deneyim ve işindeki başarısına göre farklılıklar göstermektedir. Ancak, işletmelerin ileri teknoloji kullanmaları ve otomasyona geçilmesiyle birlikte bu alanda eleman ihtiyaçları artmakta ve diğer meslek sahiplerine göre ücretleri daha fazla olmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?