Endüstriyel Örme Teknisyeni Nedir?

Endüstriyel Örme Teknisyeni Nedir?
Çeşitli ipliklerle düz, yuvarlak (çorap) ve çözgülü örme kumaş yapan, desen bilgisayarlarında analiz edilen örgü kumaşların örgü tekniklerine uygun programını hazırlayan, model geliştiren, düz örme için kalıp hazırlayan ve seri üretimini yapan ara insan gücüdür.

Görevleri
 Tekstil mühendisi veya örme teknikeri nezaretinde,
– Talep edilen işe göre planlama yapar,
– Kadın, erkek ve çocuk örgü giyimleri ve çorapla ilgili makinede örülecek herhangi bir numune kumaşın elde veya bilgisayarda desen tasarımını ve programını hazırlar,
– Hazırladığı deseni örme makinesine aktarır ve kumaşa veya ürüne dönüştürülmesini sağlar,
– Üretim sırasında üretilen kumaşların kalitesini kontrol eder,
– Kullandığı makinelerin basit bakım ve temizliğini yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bobin Aktarma makineleri
– Bilgisayar.
– Tansiyometre,
– Kompresör,
– Lûp- büyüteç,
– İplik sevk miktarını ölçen elektronik (Dijital) aparatlari
– Çeşitli el anahtarları (allen, sentil, ay anahtarı, tornavida, cımbız, örme tığı, kargaburun),
– Kayışlar için yapıştırıcı veya elektrik ısısıyla yapıştırma aleti,
– Makas,
– Gramaj aleti,
– Cetvel, mezura, eşel
– Yağ, iğne, platin, eğe, zımpara
– Triko ütüsü, el ütüsü
– Hassas terazi

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Endüstriyel Örme Teknisyeni/Örme Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Mekanik yeteneği gelişmiş,
– Şekil ve renk algısı yüksek,
– Hızlı düşünme ve karar verme yeteneğine sahip,
– El-gözlerini eşgüdümle kullanabilen
– El becerisi olan,
– Tasarım ve çizim yeteneğine sahip,
– Dikkatli, tedbirli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Endüstriyel Örme Teknisyenleri/ Örme Teknisyenleri fabrika veya atölye gibi kapalı ortamlarda görev yapar Tam gün, vardiyalı ve hafta sonu çalışma söz konusudur. Çalışma ortamında, sadece bilgisayarda desen hazırlama ve planlama bölümleri sessiz ve temizdir.

Örme birimleri ise, gürültülü ve tozludur. Alerjik hastalıklar, solunum yolları hastalıkları bulunan kişiler ile ortopedik ve görme engelli kişiler bu meslekte çalışamazlar. Çalışma hem oturarak hem de ayakta yürütülür. Çalışırken tekstil mühendisinin veya örme teknikerinin verdiği yönergeler doğrultusunda, ustalar ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Endüstriyel Örme Teknisyenleri/ Örme Teknisyenleri, özel sektöre ait Düz Örme ve Konfeksiyon İşletmelerinde ve örme fabrikalarının, model hazırlama, seri üretim ve kalite kontrol bölümlerinde çalışabilirler. Son yıllarda modaya da bağlı olarak gelişme gösteren düz, yuvarlak örme üretim ve giyim, çorap ve örgü aksesuar (şapka, atkı, eldiven vb.) üreten işletmelerde de çalışma olanakları (bölgesel olarak) artış göstermiştir. Ayrıca, makine ve ekipman maliyetini karşılayabilen meslek elemanları kendi işyerlerini açabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Meslek eğitimi sonrasında kendini yetiştirme durumuna bağlı olarak ücretlerde farklılık olmaktadır. Başlangıçta asgari ücretle çalışılabildiği gibi asgari ücretin iki üç katına kadar ücret alanlar da mevcuttur.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?