Endüstriyel Meyve ve Sebze Yetiştiricisi Nedir?

Endüstriyel Meyve ve Sebze Yetiştiricisi Nedir?
Her tür -çeşit meyve ve sebze yetiştiriciliği için ortamı hazırlayan, bahçe, bağ ve sera tesis eden, fide ve fidan üreten, ekim, dikim, bakım, hasat ve tohum üretme işlerini yapan kişidir.

Görevleri
– Arazi ve araziye uygun tür ve çeşit seçimi yapar,
– Toprak hazırlığı yapar,
– Meyve ve sebzelerde bakım işlemlerini yapar,(Sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele)
– Örtü altı sistemlerini kurar,
– Meyve ve sebze üretim materyalini çoğaltır,
– Meyve ve sebzelerde budama yapar,
– Meyve türlerini yetiştirir,
– Sebze türlerini yetiştirir,
– Meyve ve sebze bahçelerinde bitki koruma tedbirlerini uygular,
– Hasat ve muhafaza yapar.
– Sulama suyunun kalitesini belirler.
– Sulama zamanını ve süresini ayarlar.
– Meyve fidanlığı ve sebze fideliği kurar,
– Bulundukları bölgeye göre arazi ve iklim koşullarını analiz eder.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– İklim değerleri ölçüm cihazları, Bilgisayar ve donanımları
– Toprak numunesi alma aletleri, harç malzemeleri,
– Köklendirme materyalleri, Bitki Gelişim Düzenleyicileri (BGD)
– Tohum, fide ve fidan, Çelik, kalem ve aşı gözü, Bağ ve bodur meyveler için destek malzemeleri ve file, Aşı macunu ve parafin, Fidan üretim alet ve malzemeleri,
– Aşı yapma araç ve gereçleri,
– Budama alet ve malzemeleri,
– Organik ve kimyasal gübreler,
– Bitki koruma ilaçları ve malzemeleri
– Yağmurlama, damlama sulama,
– Toprak altı sulama sistemi ,
– Tohum hazırlama makinesi,
– Ekim dikim makineleri,
– İlaçlama ve gübreleme alet-ekipmanları,
– Toprak işleme alet ve makineleri
– Toprak tesviye alet ve makineleri
– Arazi çevirme (çit) malzemeleri
– Çapalama ve boğaz doldurma makineleri,
– Sera ve örtü altı malzemeleri,
– Bağlarda destek malzemeleri,
– Aşılı köklü asma fidanı üretim alet ve malzemeleri
– Fidan dikim aletleri

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Endüstriyel Meyve ve Sebze Yetiştiricisi olmak isteyenlerin;
– Bitki yetiştirmeye ilgili ve yetenekli,
– Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip,
– Ekip çalışması yapabilen, sorumluluk sahibi
– İş disiplinine sahip, iş güvenliğine dikkat eden,
– Sistemli düşünebilen, organizasyon yeteneği yüksek,
– İş-işçi güvenliğine karşı duyarlı,
– Çevre dostu tarım sistemlerini benimseyen,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
– Pratik, sabırlı, dikkatli, düzenli, araştırmacı,
– Güncel gelişmeleri ve yetiştiricilikle ilgili yenilikleri takip eden,
– Tarım alet ve donanımlarını kullanabilecek yeterlilikte mesleki eğitim almış kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Endüstriyel Meyve ve Sebze Yetiştiricisi genellikle açık arazi, sera, bağ ve bahçe de görev yapar. Çalışma ortamı sıcak, soğuk, çamurlu, tozlu ve nemli olabilir. İşler genel olarak ayakta ve gündüzleri yapılır. Bu mesleği yürütenler işverenler, ziraat mühendisleri, çiftçiler, zirai ilaç, gübre ve tohum bayileri, araştırma enstitüleri, meyve ve sebze komisyoncuları ile iletişimde bulunurlar.

Aşı ve budama hasat işleri için mevsimlik çalışma söz konusu olabilir. Çalışma esnasında dikkatli olmadıkları takdirde zirai ilaç kaynaklı zehirlenme, böcek sokması, güneş çarpmaları, düşmeler, makas veya bıçak kesmesi gibi kazalarla karşılaşabilirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Endüstriyel meyve ve sebze yetiştiriciliği dalından mezun olanlar, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, belediyelerde, Toprak Mahsulleri Ofisinde, Ziraat Odalarında, Tarımsal amaçlı Kooperatif ve Üretici Birliklerinde, Üniversitelere bağlı üretme çiftliklerinde, meyvecilik işletmelerinde, sebzecilik işletmelerinde, bağcılık işletmelerinde, fide ve fidan üretim firmalarında, üretim seralarında, özel tarım işletmelerinde, zirai ilaç, gübre ve tohum bayilerinde, tarımsal amaçlı ithalat ve ihracat firmalarında ve üniversitelerde iş bulma imkânları vardır. Ayrıca kendi işyerlerini de açabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkanlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir. Özel sektörde ise asgari ücret ile işe başlamakta, daha sonra işverenler ile yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre asgari ücretin 2-3 katı oranında ücret alabilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?