Endüstriyel Kontrol Teknisyeni Nedir?

Endüstriyel Kontrol Teknisyeni/Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi Teknisyeni Nedir?
Endüstriyel üretimdeki işlemlerin kontrolü (mamulün üretim sürecinin ölçümü) amacıyla otomatik ve bilgisayarlı kontrol sistemlerini kullanan, bakımını yapan, bozulanları onaran ve çalışmalarını sağlayan kişidir.

Görevleri
– Bilgisayar ve bilgisayarlı sistemleri kullanarak, kontrol cihazlarının programlarını yapar ve işletir,
– Robotik sistem öğelerini kurar ve çalıştırır,
– Mekanik, hidrolik, pnömatik, elektronik sinyallerle işlem ölçümlerini yapar,
– Sinyal dönüşümlerini ve iletimlerini yapar,
– İşlem hatalarını saptama ve giderme yöntemlerini uygular,
– İşlem testlerini ve ayar uygulamalarını gerçekleştirir,
– Dijital-analog kontrol ve enstrümanların bakım, onarım, güvenlik ve ayarlarını yapar,
– Bozulan aletleri söker, onarır ve yeniden ayarlarını yapar,
– Aletlerin otomatik kontrolleri için gerekli hesapları yapar,
– Çeşitli kontrol sistemlerini devreye koyar, çalıştırır ve işletir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Dijital-analog kontrol enstrümanları,
– Programlanabilir işlem kontrol setleri,
– Bilgisayarlar, bilgisayar kontrol sistemleri ve ilgili yazılım programları,
– Endüstriyel elektronik sinyal işlem sistemleri,
– Çeşitli elektroteknik aletler (takometre, manometre, ampermetre, voltmetre, watmetre),
– Kablolar, enteğre devreler, diot, transistör, felt, her türlü dijital ölçü aletleri, termokulp vb,
– Mikro işlemciler,
– Elektrik ve elektronik devre elemanları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Endüstriyel Kontrol Teknisyeni /Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi
Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Matematik ve fen bilimlerine ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Sabırlı, dikkatli ve işitme keskinliğine sahip,
– Mekanik ilişkileri ve şekiller arasındaki ve bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilen,
– El ve gözlerini eşgüdümlü kullanabilen,,
– El becerisi olan,
– İnce ayrıntıları algılayabilen,
– Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
– Teknik dökümanları ve yönergeleri takip edebilme yeteneğine sahip, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Endüstriyel Kontrol Teknisyeni, kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda, atölye ve işletmelerde; kapalı ortamlarda çalışabilecekleri gibi, büro ortamında da çalışabilirler. Genellikle işini oturarak yapar. Çalışma ortamı sıcak, nemli, gürültülü, kirli, buharlı olabilir.

Yapılan İşin, yakıcı maddeler, elektrik çarpması, makine kazası gibi tehlikeleri olabilir. Tam gün, hafta sonu, gece çalışması olabilir. Çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, makine, elektrik, elektronik kontrol mühendisleriyle iletişim halindedir. Mesleğin uğraş konusu birinci derecede elektronik ve mekanik kontrol sistem araç ve gereçleridir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Endüstriyel üretimdeki işlem kontrol ihtiyacını karşılayacak olan sistemlerin kullanılması, elle kontrolden otomatik kontrole ve bilgisayarlı kontrole doğru hızlı bir gelişme göstermektedir. Dolayısıyla bilgisayarlı kontrol sistemlerinin uygulandığı bütün sektörlerde bu mesleğe ihtiyaç vardır.

Petrokimya ve otomotiv gibi sektörlerde iş bulma olanağına sahip olan meslek elemanlarının gelecekteki çalışma imkanları daha iyi olacaktır. Endüstriyel Kontrol Teknisyeni, fabrikaların ve büyük işletmelerin üretim akış ve kontrolü ile kalite kontrol ünitelerinde istihdam edilmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkanlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Kamu sektöründe göreve başlayanlar, teknik hizmet sınıfının aldığı ücreti alırlar ve bu sınıfın zam ve tazminatlarından yararlanırlar. Özel sektörde çalışanların aldıkları ücretler ise işyerinin çalışma koşullarına ve ücret politikalarına göre çok değişkendir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?