Endüstriyel Kalıp Teknisyeni Nedir?

Endüstriyel Kalıp Teknisyeni Nedir?
Metal veya metal olmayan makine parçalarının istenilen ölçülerde en az malzeme, insan gücü ve takım tezgâhları (presler, enjeksiyon makineleri vb.) yardımıyla, en kısa sürede üretilebilmesini sağlayan kalıp aparatlarının tasarımını ve üretimini yapan nitelikli kişidir.

Görevleri
– İmal edilecek ürünün proje ve şartnamelerini inceler,
– İmal edilecek ürünün seri biçimde üretiminin yapılabilmesi için gerekli olan kalıbın tasarımını yapar,
– Gerekli olan kalıbın krokisini, montaj resmini ve kalıp parçalarının teknik resimlerini hazırlar,
– Teknik resim bilgilerine göre kullanılacak malzeme boyutlarını belirler ve tasarım esnasında belirlenmiş malzeme cinslerine uygun gerekli olan malzemelerinin siparişini verir,
– Takım tezgâhları yardımıyla (Konvansiyonel, CNC) kalıp parçalarının üretimini yapar veya yaptırır,
– Teknik resim bilgilerine uygun üretimi gerçekleşmiş olan kalıp parçalarının montajını yapar veya yaptırır,
– Montajı tamamlanmış kalıbın denenme işlemini güvenlik kurallarına dikkat ederek uygun tezgahlarda (eksantrik pres, hidrolik pres, enjeksiyon makinesi, ekstruder makinesi vb.) yapılmasını sağlar,
– Kalıbın deneme sürecinde karşılaşılan hataları belirler ve bu hataların giderilmesini sağlar,
– Tamamlanmış olan kalıbı üretimin gerçekleştirileceği tezgaha bağlar ve deneme üretimini gerçekleştirir.
– Şartnamelerde belirtilen hiçbir aksaklığa meydan vermeden kalıbı teslim eder,
– Kalıpta üretim süresince oluşabilecek problemlerin giderilmesini ve belirli sürelerde kalıbın bakım işlemlerini yapar,
– Kalıp üretiminde kullanılan araç – gereç ve makinelerin bakımını yapar .

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Konvansiyonel ve bilgisayar kontrollü (CNC) talaşlı imalat tezgâhları (torna, tesviye, planya, matkap, saç kıvırma taşlama ve vargel tezgâhları, kesme tezgâhı vb),
– Soğuk ve sıcak şekillendirme tezgâhları,
– Hava ve buhar basıncıyla çalışan cihaz ve donanımlar,
– Kesen, biçen, büken, delen, kıvıran ve talaş kaldıran el aletleri (el breyzi, spiral taşlama, el matkabı, rayba, kılavuz, zımpara, eğe vb)
– Kaynak makineleri, indüksiyon açacağı,
– Demir, çelik, bakır, alüminyum vb. metal malzemeler,
– Plastik ve plastik türü malzemeler,
– Bilgisayar, İşletim sistemi ve CAD/CAM yazılımları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Endüstriyel Kalıp Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,
– Dikkatli ve aynı işi devamlı yapmaktan sıkılmayan,
– Matematik ve fizik konularına ilgi duyan, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Endüstriyel kalıp teknisyenleri imalat endüstrisinde, kapalı alanda ve genellikle ayakta görev yapar. Çalışma ortamı gürültülüdür. Yapılan işte kesici aletler kullanıldığından ve imalat süresince talaş çıktığından iş kazası riski yüksektir. Birinci derecede uğraş konusu saç metal ve/veya plastik parçaların üretiminin yapılması için gereken kalıplarının imalatıdır. Çalıştığı kurumda üstleriyle, çalışma ekibiyle ve müşteriler ile iyi iletişim halinde olmalıdır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Günlük hayatımıza girmiş birçok alet, cihaz ve makinenin (otomobil, lastik, ütü, bilgisayar, çatal, kaşık vb.) üretiminde temel unsur haline gelmiş kalıpçılık mesleği bu özelliği itibariyle birçok üretim alanında ayrı bir yere sahiptir.

Meslek elemanları, endüstrinin yoğun olduğu bölgelerde rahatlıkla iş bulabildikleri gibi çeşitli makine parçalarının üretildiği ve kalıp imalatı yapılan küçük işyerlerinde de çalışabilirler. Kalıpçılık, ülkemizde eğitimi verilen meslek alanları içinde oldukça yenidir.

Gelişen teknolojiye ve artan ihtiyaçlara paralel olarak bugün sanayimizin en fazla ihtiyaç duyduğu meslek olup, çalışma alanları oldukça geniştir. Müşteri talebinin değişmesi ve artması ürün çeşitlerinin geliştirilmesi, iyi yetişmiş kalıpçılara geniş çalışma alanları ve iş bulma olanakları sağlamaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Meslek eğitiminden sonraki kazanç durumu, çalışılan işletmelere göre değişiklik göstermektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?