Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri Nedir?

Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri Nedir?
Her türlü geleneksel seramikler (vitrifiye, refrakter, cam, tuğlakiremit, emaye, çini, çimento vb) ve ileri teknoloji seramikleri (yapısal ve fonksiyonel, elektronik, optik, uçak ve otomotiv, biyoseramik vb)üretimi yapan sektörlerde hammadde hazırlık, dekorlama, şekillendirme, fırınlama, laboratuar gibi süreçlerde üretim kontrolü yapan, hataları tespit eden ve çözüm geliştiren kişidir.

Görevleri
Endüstriyel cam ve seramik teknikeri çalıştığı birime göre farklı görevler alabilir. Üretim, arge ve kalite kontrol bölümlerine göre görev farklılıkları olabilmektedir. Bütün bölümlere ilişkin görevler bir araya getirildiğinde aşağıdaki görevler sıralanabilir.
– Reçete denemeleri yapar,
– Sır denemeleri yapar,
– Seramiklere sır çeker,
– Yapılan planları uygular,
– Pasta denemeleri yapar,
– Leke testi yapar,
– Yüzey kontrolü ve renk kontrolü yapar,
– Vizkozite ve litre ağırlığı kontrolü yapar,
– Tortu kontrolü yapar,
– Masse (çamur) hazırlar,
– Nem kontrolü yapar,
– Ham mukavemet ölçer,
– Saat başı kalite kontrol yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Seramik arge, proses kontrol, TSE gibi laboratuarda bulunan tüm ölçme, kontrol ve test cihazları,
– Seramik hammaddesi (kil, kaolen, silis kumları,kuvart taneleri, feldispat gibi..)
– Kumpas (boyut ölçmede),
– Piknometre (litre ağırlığı kontrolünde),
– Pulkometre (eğim ölçmede),
– Mukavemet cihazları (mukavemet ölçer),
– Otoklav ( su emme testinde),
– Fortkap (vizkozite ölçer, masya için)

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Endüstriyel cam ve seramik teknikeri olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,
– Renkleri ayırt edebilen,
– Şekil ilişkileri gelişmiş,
– Sorumluluk sahibi,
– Çabuk ve doğru karar verebilen,
– Rutin işlerde uzun süre çalışabilen, kimseler olmaları beklenir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Endüstriyel cam ve seramik teknikerleri yer ve duvar karosu, cam, refrakter, sağlık gereçleri, tuğla-kiremit, çimento-beton üretimi yapan fabrikalarda açık ya da kapalı ortamlarda çalışırlar. Genellikle çalışma bölümüne göre değişim göstermekle birlikte mevsimsel olarak sıcak ve soğuğa maruz kalırlar. Ar-ge bölümünde büro ortamında ve laboratuarda çalışmaları mümkündür. Açık ya da kapalı üretim alanında tozlu ve gürültülü ortamda çalışılır.

Çalışma süresince uzun süre ayakta durmak ve yürümek gerekmektedir. Endüstriyel cam ve seramik teknikerleri tam gün çalışırlar. Ayrıca çalışılan yere göre vardiyalı çalışma, gece çalışması ya da hafta sonu çalışması yapabilirler. Çalışmaları sırasında; seramik mühendisleri, teknisyenler, ustalar ve işçiler ile iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitimin süresi 2 yıldır. Ayrıca öğrencilere, seramik ve benzeri üretim yapan fabrikalarda ya da refrakter üreten fabrikalarda, Demir-Çelik fabrikalarının refrakter departmanlarında, tuğla ve kiremit üreten fabrikalarda, çimento sektöründe, cam fabrikalarında, firit, sır ve seramik boyası üreten fabrikalarda, emaye fabrikalarında, hammadde hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde toplam 60 iş günü staj uygulamaları yaptırılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Endüstriyel cam ve seramik teknikerleri; seramik kaplama malzemeleri üreten fabrikalarda, vitrifiye (Sağlık gereçleri) üreten fabrikalarda, porselen sofra gereçleri ve süs eşyası üreten fabrikalarda, elektro porselen veya izolatör üreten fabrikalarda, ileri teknoloji seramikleri üreten fabrikalarda, refrakter üreten fabrikalarda, demirçelik fabrikalarının refrakter departmanlarında, tuğla ve kiremit üreten fabrikalarda, çimento fabrikalarında, kaplama malzemeleri yapıştırıcıları ve kimyasalları üreten fabrikalarda, cam sofra gereçleri ve süs eşyası üreten fabrikalarda, cam ambalaj malzemeleri (şişe, kavanoz) üreten fabrikalarda, yapı endüstrisi camları üreten fabrikalarda, otomobil camı üreten fabrikalarda, laboratuar camları üreten fabrikalarda, aydınlatma gereçleri (ampul, flouresan.) üreten fabrikalarda, firit, sır ve seramik boyası üreten fabrikalarda, emaye fabrikalarında, araştırma kurumları, TSE ve üniversitelerin seramik laboratuarlarında, hammadde hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde ve benzeri kuruluşlarda istihdam olanakları bulabilirler.

Ülkemiz seramik hammaddeleri yönünden zengindir. Bu nedenle seramik sektörü gelişmiştir ve gelişmeye devam etmektedir. Türkiye, seramik üretiminde Avrupa’da 3. sırada, dünyada 5. sırada bulunmaktadır. Gelişmekte olan seramik sektörü için yetişmiş ara eleman ihtiyacı hızla artmaktadır. Seramik Mühendisleri ile vasıfsız elemanlar arasında, son teknolojik gelişmelere uygun olarak yetiştirilmiş eğitimli teknikerlere ihtiyaç vardır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen yükseköğrenim kredisinden ve yurtlardan yararlanırlar. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir. Özel sektör kuruluşlarında ara eleman olarak görev yapan meslek elemanlarının ücretleri ise asgari ücretten az olmamak üzere işverenlerle yaptıkları anlaşmalara göre belirlenmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?