Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri Nedir?

Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri Nedir?
Kaliteli endüstri bitkilerinin yetiştirilmesi ve sanayide değerlendirilmesinde ziraat mühendisine yardımcı eleman olarak çalışan kişidir.

Görevleri
– Endüstri bitkisi hastalıklarına karşı yöntemler belirler,
– Çeşitli endüstri bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler,
– Tohumların ekilmesi, dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması, ve ürünün toplanarak değerlendirilmesi ile ilgili zaman ve yöntemleri belirler,
– Bitki türlerinin iyileştirilmesi, sulanması ve değerlendirilmesi konularında yöntemler belirler,
– Toplanan ürünlerin sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanarak değerlendirilmesi (pazarlanması) ile ilgili yöntemler belirler ve uygular,
– Yukarıda belirtilen konularda üreticilere bilgiler verir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– İlaçlama, sulama, hasat toplama ve depolama aletleri,
– Traktör ve pulluk,
– Topoğrafik aletler,
– İlaçlar, tohumlar, fidanlar ve aşılar,
– Otoglar,
– Ölçme ve kontrol aletleri (Spektrofotometre, Mikroskop, Pehometre, Cephometre, İnksilatör).

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Endüstriyel bitkileri yetiştirme teknikeri olmak isteyenlerin;
– Biyoloji ve ekonomi konularına ilgili,
– Hem kapalı ortamda (laboratuar) hem de açık havada çalışmaktan hoşlanan,
– İnceleme ve araştırmaya meraklı,
– Bitki yetiştirmekten hoşlanan, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Endüstriyel bitkileri yetiştirme teknikerleri; bitkilerin yetiştirildiği tarlalarda ve bahçelerde açık havada, tohumların fiziksel ve biyolojik değerlerinin saptandığı laboratuarlarda bu bitkilerin işlendiği fabrikalarda kapalı alanlarda çalışırlar. Arazide çalışırken çamurlu, tozlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler.

Laboratuarlarda ise kimyasal maddelerle çalışmalar yapacakları zaman kimyasal kokulara, gübre ile ilgili çalışmalar sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler. Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme teknikerleri; çiftçiler, meslek odaları mensupları, meslektaşları ve ziraat teknisyenleriyle iletişim halinde çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Meslek elemanları; Tarım makine, şeker, ayçiçeği, tütün, sebze, salça ve konserve, yağ ve pamuk fabrika ve imalathanelerinde ve bunlarla ilgili kuruluşlarda, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma bakanlığı, tohumculuk, fidancılık, ilaç, pamuk, fıstık vb. araştırma merkezlerinde, devlet üretme çiftliklerinde, özel çiftliklerde ve danışmanlık bürolarında iş bulma imkânına sahiptirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir. Koşulları uyan öğrenciler, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. 40 günlük staj süresince işletmeler öğrenciye bir miktar ücret ödemektedir. Bu ücret işletmelerin ücret politikasına göre değişmektedir.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine, üstlenilen sorumluluk derecesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ücret almakta, özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin bilgisi, tecrübesi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre belirlenmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?