Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni Nedir?

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni Nedir?
Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki endüstriyel elektronik sistemlerin tesis, bakım ve onarımını kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
Fabrika, atölye vb. işletmelerde;
– Ölçüm ve hesaplama uygulamaları yapar,
– Temel elektrik devre ve bağlantılarını yapar,
– Temel elektronik ve uygulamalarını yapar,
– Teknik ve meslek resim çizer ve okur,
– Ofis paket program uygulamaları yapar,
– Bilgisayar destekli tasarım yapar,
– Endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapar,
– Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerini kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir,
– Endüstriyel elektrik sistemlerini kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir,
– Endüstriyel elektronik sistemlerini kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir,
– Dijital elektronik devreleri kurar,
– Mikro denetleyici ile devre tasarımını yapıp sistemi çalıştırır.
– Mevcut tesisi gelişen teknolojiye uygun olarak geliştirir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Ampermetre, voltmetre, ohmmetre, avometre, multimetre vb. ölçme ve kontrol cihazları,
– El breyzi, havya, pense, tornavidalar, kargaburnu, anahtar takımları, su terazisi, şakül vb. el takımları,
– Çeşitli kablolar, yalıtım malzemeleri, fiş, ray, cıvata, somun vb. gereçleri,
– Elektrik devre elemanları,
– Elektronik devre elemanları,
– Endüstriyel elektronik devre elemanları,
– Bilgisayar, ilgili yazılımlar ve donanım elemanları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Endüstriyel bakım onarım teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimleri, bilgisayar ve yabancı dil konularına ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
– El becerisi olan ,
– El ve Gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
– Kapalı ve gürültülü ortamlarda çalışmaktan rahatsız olmayan,
– Dikkatli, tedbirli ve sabırlı,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş, başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Endüstriyel bakım onarım teknisyeni; kapalı ve gürültülü ortamlarda çalışırlar ve görevlerini genelde ayakta yürütürler. Çalışırken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidirler. Endüstriyel elektronik teknisyenleri, endüstriyel elektronik teknikerleri ve elektronik mühendislerinin gözetiminde görev yaparlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Elektroniğin sanayiye uygulanması gittikçe yaygınlaşmaktadır. Teknik ilerledikçe hemen her makinenin kontrolü otomatik kontrole dönüşmekte, bu kontrolde de genellikle elektronik bir devre kullanılmaktadır. Endüstri alanındaki gelişmeler elektroniğin bu dalının önemini artırırken bu alanda yetişmiş teknik eleman ihtiyacını da artırmaktadır. Dolayısıyla istihdam alanı oldukça geniş bir daldır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Endüstriyel Bakım Onarım teknisyeni, olarak ilk işe başlanıldığında, asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. Bu kazançta, deneyime, işteki performans ve pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?