Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Nedir?

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Nedir?
Endüstride üretilecek bir eşyanın, bir nesnenin şeklini, işlevsel özelliklerini, yapılacağı malzemeyi, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir şekilde tasarlayan kişidir.

Görevleri
– Endüstriyel kullanımı olan yeni bir nesnenin (eşyanın) tasarımı için proje hazırlar,
– Tasarlayacağı nesneye yönelik, bir akış şeması oluşturur. Örneğin, hangi amaçla kullanılacağı, hangi fonksiyonları yerine getireceği konularını araştırır,
– Akış şemasından sonra şekillendirme başlar. Şekillendirme uzun bir süreci oluşturur,
– Nesnenin teknik olarak çizimini yapar. Bu aşamada Endüstri Mühendisi, Makine Mühendisi, Grafiker vb. devreye girerek kontrolü gerçekleşir,
– Mokap denen birden fazla küçük formlar oluşturur. Bunların arasından biri seçilerek maketi yapılır. Makette aletin işlevleri de bulunur. (Örn: Masa kalemtıraşı için dönen kol yapılır. Kalemtıraşın dönme fonksiyonu da makette gösterilir.) Bu aşamada aksayan bir yön varsa hata düzeltilir,
– Maketten yola çıkılarak gerçek ölçülerin verildiği, kullanılacak malzemenin belirlendiği bir örnek yapılır. Deneme pazarı oluşturularak ürünün problemli yönleri araştırılır. Problem çıkması durumunda ürün tekrar projelendirilerek yeniden aynı işlem süreci tekrarlanır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Çizim aletleri (kalem, rapido takımı vb.),
– Karton, köpük, cam, plastik, tahta, metal vb.,
– Cetvel takımları,
– Bilgisayar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Endüstri ürünleri tasarımcısı olmak isteyen kimselerin,
– Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,
– Tasarlananları ve iki boyutlu çizimleri üç boyutlu nesnelere dönüştürecek yeteneğe sahip,
– Henüz yazılmamış (örneği olmayan) nesneleri zihninde tasarlayabilme ve tasarladıklarını çizebilme yeteneklerine sahip,
– Yaratıcı, araştırmacı ve yeniliklere açık,
– Güzel sanatlara ilgili olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Endüstri ürünleri tasarımcıları, endüstri kuruluşlarındaki atölyelerde görev yaparlar. Çalışmalarında daha çok zihin gücünü kullanan endüstri ürünleri tasarımcıları birinci derecede nesnelerle ve aletlerle ilgilidirler. Yaratıcılık, meslekte başarıyı artıran bir özelliktir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Endüstri ürünleri tasarımı bölümü, lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Lisans programı 4 yıl olup, sekiz dönem ve yaz stajlarından oluşur. Yabancı dille eğitim yapan okullarda eğitim süresi ilk yılı yabancı dil olmak üzere toplam 5 yıldır. Eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Türkiye’nin kalkınma hamlesi içinde olması endüstriye yönelmesi endüstri ürünleri tasarımcılığı mesleğinin gelişmesinde önemli bir etkendir. Endüstriye yönelik seri üretimde malzeme, biçim, işleme mekanizmaları, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir duyarlılıkla ortaya koyabilen tasarımcılara sürekli ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu meslekteki kişiler, genellikle tasarımcı olarak, mobilya endüstrisi, otomotiv endüstrisi, cam ve seramik endüstrisi, iç mimarlık, dekorasyon, grafik tasarım ve ambalaj konularında istihdam

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi sırasında öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilir. Başarılı öğrenciler değişik kişi ve kuruluşlardan burs alabilirler. İşyeri stajında ücret alabilmektedirler.

Eğitim Sonrası: Özel kuruluşlarda Tasarımcı olarak ilk işe başlayan bir kişi net asgari ücretin 3,5-4 katı civarında ücret almaktadır. Bu ücret çalıştığı alana ve işyerinin ücret politikasına göre değişmektedir. Deneyim arttıkça ücret artışı olmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?